Základní kapitál

Základní kapitál (dříve základní jmění) tvoří část vlastního kapitálu společnosti a představuje hodnotu vkladů vlastníků společnosti do společnosti. Základní kapitál se tvoří při založení společnosti a během života podniku se většinou nemění.

Právní úprava v České republiceEditovat

Základní kapitál se vytváří povinně v komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, v akciové společnosti[1] a v družstvu.

Minimální výše základního kapitálu společnosti s ručením omezeným je 1 koruna, minimální výše základního kapitálu akciové společnosti je 2 miliony korun, minimální výše základního kapitálu družstva už dnes není určena zákonem a vyplývá ze stanov družstva.

Účtování o základním kapitáluEditovat

Účtování o základním kapitálu upravuje v České republice standard číslo 012 - Změny vlastního kapitálu. Na jeho základě se o základním kapitálu účtuje na příslušném účtě účtové skupiny 41 - Základní kapitál a kapitálové fondy.[2] Je zvyklostí, že účet základního kapitálu má číslo 411 - Základní kapitál. Změny v základním kapitálu, do doby zapsání změny do obchodního rejstříku, se pak většinou účtují na účet 419 - Změny základního kapitálu.

ReferenceEditovat

  1. §58 obchodního zákoníku
  2. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.; standard č. 012 - Změny vlastního kapitálu