Woodův kov

chemická sloučenina, slitina bismutu, olova, cínu a kadmia

Woodův kov je pájka s teplotu tání 60 až 70 °C (podle složení), tedy méně než je teplota varu vody za běžného tlaku. Má hustotu přibližně 9600 kg·m−3. Je pojmenován po americkém zubaři Barnabasi Woodovi,[1] ale prodává se pod mnoha dalšími značkami. Je to prakticky eutektická slitina 4 kovů s přibližným složením: cín (12,5 %), olovo (25 %), bismut (50 %), a kadmium (12,5 %). Udává se také hmotnostní poměr 1:2:4:1.

Slitek Woodova kovu vzniklého rychlým ochlazením studenou vodou

Hlavním způsobem použití této slitiny jsou nejrůznější pojistky a požární čidla. Nevýhodou je obsah toxického kadmia a olova. Alternativou je v tomto případě Fieldův kov, který má podobně nízkou teplotu tání, ale tyto toxické složky neobsahuje.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. JENSEN, William B. The Origin of the Name “Onion’s Fusible Alloy”. Journal of Chemical Education. 2010-10, roč. 87, čís. 10, s. 1050–1051. Dostupné online [cit. 2018-10-31]. ISSN 0021-9584. DOI 10.1021/ed100764f. (EN) 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat