Wolfova cena za zemědělství

Wolfova cena za zemědělství je izraelské vědecké ocenění, udělované každoročně Wolfovou nadací. Dalšími kategoriemi ocenění jsou ceny za matematiku, fyziku,chemii, medicínu a umění.

Seznam nositelů

editovat