Wolfova cena za chemii

ocenění

Wolfova cena za chemii je izraelské vědecké ocenění, udělované každoročně Wolfovou nadací. Dalšími kategoriemi ocenění jsou ceny za matematiku, fyziku, medicínu, umění a zemědělství.

Seznam nositelůEditovat