Wikipedistka:NŠO-ČI/ Šablona - popis minerálu

Abelsonit
Abelsonit

Abelsonit

Obecné
Kategorie Minerál
Chemický vzorec Ni2+[C31H32N4]
Identifikace
Barva růžovopurpurová,
červenohnědá
Vzhled krystalu agregáty, destičky
Soustava trojklonná
Tvrdost 2–2,5
Lesk diamantový, kovový
Štěpnost dobrá
Vryp růžový
Hustota 1,45 g ⋅ cm−3


 • obecná charakteristika minerálu (název příslušné skupiny chemických sloučenin),
 • chemický vzorec, popř. krystalová soustava
 • první objevitel, rok, místo objevu
 • první popis v odborné literatuře, rok, přesná citace
 • původ názvu minerálu: po kom či po čem pojmenován (popř. související letopočet)

PůvodEditovat

výskyt v přírodě - pouze obecná charakteristika nalezišť, nikoliv konkrétní místo

 • typy hornin či minerálů, které se zpravidla nalézají v téže lokalitě

MorfologieEditovat

popis tvaru a makroskopických vlastností krystalů (např. křehký, tvrdý, mikrokrystalický, typ drůzy, apod.)

VlastnostiEditovat

 • Fyzikální vlastnosti: Tvrdost ....., hustota .... g/cm³, štěpnost podle {hkl}, charakter lomu: např. "nepravidelný", krystalová soustava, makroskopický tvar krystalů, typ krystalových agregátů, popř. měření dalších fyzikálních charakteristik (magnetické vlastnosti, elektrická vodivost, absorpce různých druhů záření, apod.).
 • Optické vlastnosti: Barva: ........ lesk: např.: diamantový, kovový, průhlednost: např.: průsvitný, barva vrypu: ..... .popř. odkazy na měření různých typů spekter apod.
 • Chemické vlastnosti: Složení: centrální atom - váh. %, další prvky uvést v pořadí jejich značek podle abecedy, rozpustnost v různých typech rozpouštěděl (organická, anorganická, voda), případné změny chemického složení v důsledku působení přírodních činitelů.

VyužitíEditovat

Praktické využití - je-li jaké.

NalezištěEditovat

Obecná charateristika výskytu daného minerálu: např. "běžný až velmi vzácný nerost".

 • seznam jednotlivých lokalit s uvedením případných odkazů (event. GPS souřadnic), roku objevu a jména objevitele

ReferenceEditovat

seznam číslovaných odkazů na pokud možno volně dostupné původní práce publikované mimo Wikipedii, přímo použité v daném článku

 • existuje-li daný zdroj též v elektronické mutaci, je odkaz na tuto mutaci uveden v závorce jako "online" zdroj
 • u placených zdrojů uvést "(placený přístup)"
 • u každé reference uvést konkrétní stránku (rozsah stránek), které byly pro článek na Wikipedii použity

Související článkyEditovat

seznam odkazů (vytvořený pomocí odrážek) na jiné články ve Wikipedii v téže jazykové mutaci, ve které je napsán původní článek,

kde se též vyskytuje popis daného minerálu, např:

LiteraturaEditovat

seznam tištěných publikací (vytvořený pomocí odrážek) týkajících se (mimo jiné) též daného minerálu

 • existuje-li daný zdroj též v elektronické mutaci, je odkaz na tuto mutaci uveden v závorce jako "online" zdroj

Externí odkazyEditovat

seznam (vytvořený pomocí odrážek) elektronických zdrojů dalších informací uváděných ve formátu:

(jazyk) odkaz na web či článek v elektronickém periodiku (mimo Wikipedii), kde je minerál také popsán, u placených zdrojů uvést "(placený přístup)", např.: