Vystudovala jsem odbornou chemii na Přírodovědecké fakultě UK (1971-76),

zde jsem obhájila rigorosní práci na katedře fyzikální chemie (1979) a na ÚFCHE JH kandidátskou práci

v oboru molekulová spektroskopie (chemická fyzika, 1985).

Poté jsem pracovala jako redaktorka, rešeršérka, odborná knihovnice a asistentka v několika

ústavech ČSAV a posléze AV ČR, ČEPS, a.s. , KNAV a STK (nyní NTK). Mluvím anglicky a rusky.

Od r. 2012 jsem důchodkyně.

moje pískoviště - základní

pískoviště II, III

Šablona - popis minerálu

Wikipedie:Potřebuji pomoc

Wikipedie:WikiProjekt Kvalita/Recenzenti podle oborů