Od září 2019 do března 2021 jsem založila 39 článků. Do commons jsem vložila 205 fotografií (152 z nich bylo použito). Provedla jsem 1418 editací při rozšiřování krátkých článků.