Jsem vzděláním a původním povoláním analytický chemik (absolvent PřF UK), pracoval jsem v laboratořích průmyslového podniku a na VŠ. V polovině devadesátých let 20. století jsem se profesí posunul do problematiky managementu kvality. Pracoval jsem a stále působím jako odborný redaktor časopisu zaměřeného na tuto oblast.

Od mládí jsem příležitostně „fušoval“ do novinařiny, zajímal jsem se a zajímám o sport, hlavně cyklistiku, a rád a relativně dost fotografuji. Pokud jde o jazyky, jakž takž si poradím s němčinou a angličtinou (ruština je případ sám pro sebe...).

Můj vztah k Wikipedii se vyvíjel od převážně negativního („jsou to informace nezaručené, nespolehlivé“) k jejímu akceptování se (snad) pochopením a uznáním jejích předností i omezení.

Už dlouho jsem přesvědčen, že zde chybí stránky některých osobností, které by si je zasloužily. Chci se pokusit to časem napravit a také – zatím hlavně – odstraňovat nejrůznější jazykové chyby či něco doplňovat na stránkách existujících, pochopitelně zejména z výše uvedených oblastí mých zájmů...


Moje druhé Pískoviště