Wikipedista:Suisant7/Pískoviště2

Projekt Kraj pod Mandlsteinem vznikl za účelem seznámení širších vrstev obyvatelstva s krajinou, která se rozprostírá přibližně mezi městem Nové Hrady, rakouskými hranicemi, vesnicí Šejby a obcí Horní Stropnice. Toto území je podle geomorfologického členění Česka označováno jako Skalecká vrchovina, přičemž se jedná o severovýchodní část Novohradských hor, jejíž nejvyšším vrcholem je právě hora Mandlstein. Tento projekt sestává z informačních tabulí volně rozmístěných po krajině, které návštěvníka informují o zdejších zajímavých místech. Jedná se o přírodní, kulturní, ale i zaniklé památky. Informační tabule obsahují texty Milana Koželuha, znalce a propagátora Novohradských hor, a částečně se překrývají s texty v jeho stejnojmenné knize vydané v roce 2019. Projekt vznikl mezi lety 2012 a 2015 za spolupráce města Nové Hrady a značky Dobrá Voda.

Informační tabule se dělí na tři tématické okruhy, které vznikaly chronologicky postupně. Nejde však o ucelené trasy, návštěvník je tedy nucen naplánovat si cestu sám a na některá místa se vracet. Nejstarší podprojekt nese název Novohradské příhraniční rybníky, následuje Stezka pátera Bonfilia a poslední okruh je pojmenován Hory a prameny.

Novohradské příhraniční rybníkyEditovat

Příhraniční rybníkyEditovat

Zevlův rybníkEditovat

Mokřad a lužní lesEditovat

Mordovka a rybníkyEditovat

Veverský rybníkEditovat

Stezka pátera BonfiliaEditovat

Stezka pátera BonfiliaEditovat

JetzkobrunnEditovat

VeveříEditovat

MýtinyEditovat

VyhlídkyEditovat

JedliceEditovat

Podrobnější informace naleznete na stránce Jedlice.

Informační tabule s tématem Jedlice se nachází v místě této zaniklé vesnice. První písemná zmínka o Jedlici pochází z roku 1360, jedná se však o tzv. Alte Göllitz, která dnes leží v Rakousku, nedaleko hranic. Na tomto místě byla ves vybudována až po třicetileté válce, kdy se zde již nacházely dvě sklárny. Jedlice bývala obklopena poli, na kterých se pěstoval kromě obilí i mák, brambory, len a zelí. Protéká tudy Veveřský potok, který je v této oblasti zásobován množstvím pramenů, jež napájejí i město Nové Hrady, o nich však více na informační tabuli Prameny a studánky. S postupem času se začala Jedlice ocitat na periferii kraje a místní obyvatelé mířili čím dál tím častěji za prací do Vídně. Vysídlení německého obyvatelstva z pohraničí znamenal pro tuto vesnici faktický zánik, ač byla znovu osídlena, skoro nikdo se zde již neusadil. Jedlice byla zcela zbourána v roce 1951 v souvislosti s budováním železné opony a následně byla zcela vymazána z map. Na místě jsou ještě rozeznatelné půdorysy bývalých domů, které jsou roztroušeny po ploše, jež byla následně zalesněna.

Hory a pramenyEditovat

Hory a pramenyEditovat

Kraj pod MandlsteinemEditovat

Skalecká vrchovinaEditovat

Lesní rybníkyEditovat

Prameny a studánkyEditovat

ŠejbyEditovat