Loutka Tento účet je loutkovým účtem uživatele Fanoušek kopané, jak dokládají důkazy: žádost o prověření CheckUserem, CheckUser bloky loutkových účtů Fanouška kopané: [1], [2] a bezprostředně související reakce uživatele Stillff (osobní útoky na blokujícího CU).
Vizte Knihu zablokování