Wikipedista:Rosičák/Pískoviště

{Úvaha}}

RosičákEditovat

Názvy článkůEditovat

Na úkor přesnosti encyklopedie se preferuje medializovaný, třebas i chybný tvar názvu článku zejména u vlastních jmen osob. Na úkor přesnosti, kterou je možno doložit autoritativními cizojazyčnými zdroji, se preferují českojazyčné zdroje.

Očekávaný názevEditovat

Očekávaný název je dogma, kterého by se měla Wikipedie zbavit. Závést by se měl co nejpřesnější název českojazyčný. Vývoj k tomu snad spěje, vzhledem k tomu, že názory na očekávanost se různí - samože.

Přechylovací specialitaEditovat

Také se stává, že jsou chybějící českojazyčné zdroje nahrazovány vlastním výzkumem a pozměněné-přechýlené jméno se dostane do oběhu takříkajíc z ničeho a beze zdrojů jen díky Wikipedii. Toto se týká především méně známých osobností.

Anglickoencyklopedický přejímací patvarismusEditovat

Při přebírání článků z cizojazyčných projektů se nehledá správnější českojazyčný tvar, ale vítězí medializovanější patvar a náš projekt se tak podílí na šíření patvarů. Toto se týká i popisných názvů v článku a vlastních jmen. Zajímavou praxí je uvádění anglickojazyčných tvarů jmen v článcích i tam, kde osoba takové jméno nikdy neužívala.

Pravdivost závislých zdrojůEditovat

Zvláště v otázkách politického boje, sebereklamy a podlézání chlebodárcům, trpí projekt zkreslenou interpretací takovýchto závislých a žel někdy jediných zdrojů.

Nestabilní nejasná a scestná kategorizaceEditovat

 • nestabilní kategorizace událostí podle místa
 • nejasná kategorizace státní/jazyková/národnostní
 • časově nestabilní kategorizace
 • scestná přivlastňovací kategorizace osobností na základě národnosti, původu, atp.

Obsah článkůEditovat

Používání nejasných formulací v článku, vede i k nejasné kategorizaci. Jakákoliv informace, která je sporná v článku, bude zavádějící také v kategorizaci.

Příjmání pravidelEditovat

Je ostudou projektu, že se zřekl příjmání pravidel ve smyslu jeho příjmání většinou komunity. Síla argumentů zaznělých v diskusi, by měla být vždy posouzena hlasováním, ne autokratickým posouzením jedince. Tedy nejdříve diskuse a poté hlasování.

Diskuse o smazáníEditovat

Diskuse o smazání se někdy stává místem konfrontací a ventilací naschválů mezi kolegy. Místem prosazování "politických" zájmů nejrůznějších uskupení. Podle současných pravidel by měla mít největší moc váha argumentů. To je ale docela problematické je nezaujatě zvážit, pokud zvažující nějaký názor taky má. Diskuse o smazání je tedy nejen nástrojem smazání a vylepšení článku, ale i místem realizace intrik. Tento způsob postupu recyklace článku měl by být nahrazen jiným lepším.

Přechylování ženských jmenEditovat

 • trocha teorie...

Je určitý rozdíl mezi názvy obecnými - ty se pokud to lze překládají a jmény vlastními - ty se nepřekládají. Vlastní jména se ale mnohdy tvoří i v jiných jazycích, kde se pak běžně užívají a říká se jim exonyma. Exonyma jsou přirozená a nelze jim nic vytknout, pokud nejde o vlastní jména osob. U vlastních jmen osob nastává trochu chaos. Pro zjednodušení pominu období, kdy nebyla žádná příjmení a "vymoženosti" nobility a problémy s tranliteriuzací a transkripcí Osoby mohou během života užívat několik jmen, žít v různém jazykovém prostředí, přejmenovat se, naturalizovat se v jiném státě, používat různé pseudonymy, umělecká jména nebo dokonce přezdívky. Stává se také, že si jméno podle zažité varianty změní, aby si usnadnily život. Kdo se v tom má potom vyznat že? Aby se v tom vyznat dalo, je třeba si ujasnit pojmy.

 • Rodné jméno=jméno zapsané v matrice narození. Jméno rodné si nikdo nevybírá a nelze ho změnit.
 • Vlastní jméno=poslední jméno, které osoba užívá. Jméno vlastní změnit lze, ale ne úplně libovolně a ledaskde to lze jen zčásti nebo to nelze.
 • Pseudonym=jméno pod kterým osoba tvoří svá díla (může být utajena spojitost s vlastním jménem). Pseudonym si autor určuje sám a je jen na něm, jak bude vypadat.
 • Umělecké jméno=jméno pod kterým osoba vystupuje jako firma. Umělecké jméno si umělec určuje sám a je jen na něm, jak bude vypadat. Pokud je však takové jméno registrováno jako značka nebo firma, jsou v některých zemích určitá omezení k užití takového jména.

Co z toho po právní stránce vyplývá? 1. Rodné jméno se má uvést tak, jak je zapsáno v matrice 2. Poslední užívané jméno je potřeba doložit věrohodným zdrojem. 3. Pseudonym je možno doložit dílem vydaným za života autora 4. Umělecké jméno je možné doložit například jeho registrací

Co je porušeno z pozměněním těchto údajů? ad 1. pravda, ale u žijících odob to nelze většinou ověřit. ad 2. pravda. U žijících osob to ověřit lze a ty se mohou dožadovat nápravy. ad 3. pravda. U žijících osob jde o porušení autorského zákona, může to vést k újmě a soudní dohře. ad 4. pravda. U žijících osob může jít o pozměnění chráněné značky a může to vést k újmě a soudní dohře.

O přechylování jmen cizinek už soudy v ČR rozhodovaly a shledaly, že pokud se jméno osoby matriční událostí nezmění, zapíše se tak jak je. Změny se poté projevily i na legislativní bázi.

Co z toho vyplývá pro Wikipedii? Jednou nám to někdo spočítá i s úroky...


Josef HolcmanEditovat

*6. 3. 1952 v Kyjově, je moravský spisovatel divadelník a právník.

Pochází ze Skoronic, kde se narodil i jeho dědeček Josef Holcman. Vystudoval práva v Brněy a působil jako notář v Hodoníně. Od roku 1978 žije a pracuje ve Zlíně, jako soudce.

Co nejpřesnější názevEditovat

Úvahy, názory a podněty k zamyšlení

Text této stránky není pravidlem ani doporučením, a v tomto smyslu tudíž není závazný. Je to ale názor, který na určité aspekty fungování Wikipedie zastává jeden či více wikipedistů a předkládá ho ostatním jako podnět k zamyšlení.

 • Jste-li zastáncem tohoto názoru: Pokud budete někde diskutovat, neargumentujte touto stránkou, jako by šlo o pravidlo, ale užijte odkaz na ni k vysvětlení svých pohnutek. Nebojte se k názoru přihlásit na příslušném místě diskuse nebo na vlastní uživatelské stránce.
 • Jste-li oponentem tohoto názoru: Nevkládejte do této stránky své názory. Diskutovat můžete v diskusi, můžete založit názorovou stránku s konkurenčním podnětem k zamyšlení.

Respektujte, že jiný wikipedista může mít jiný názor než vy.


Co nejpřesnější název je úvaha o snaze vylepšovat encyklopedii směrem k přesnosti v názvu článků a tvoří alternativu k podsekci platného doporučení wp:Název článku#Očekávaný název. Encyklopedie je tvořena vždy minimálně ze dvěma oddíly.

 1. Heslem = názvem článku a
 2. výkladem k heslu = článkem o heslu.


Citace mapyEditovat

{{{vydavatel}}}. {{{title}}} [Mapa].


Dokumentaci této šablony lze vytvořit na stránce Wikipedista:Rosičák/Pískoviště/doc

ZąbkowiceEditovat

Ząbkowice je část města Dąbrowa Górnicza. Jeho součástí se staly v roce 1977. V letech 1962–1975 byly samostatným městem. Nachází se 8 km severně od centra města na potoce Trzebyczka.

HistorieEditovat

Sídlo je známo už v 15. století. Lánová vizitace z 16. století uvádí 1 šoltýský lán, 6 osedlých lánů, 2 osedlé čtvrtlány a 3 hospodařící čtvrtníky bez vlastních polí. V 16. století se zde začalo rozvíjet hornictví a výroba vápna. V roce 1559 otevřena zinková huť. V roce 1847 zde byla zprovozněna železniční stanice na trati Vídeň-Varšava. Od roku 1884 probíhá rozvoj sklářství. Roku 1898 vznikly elektrotechnické podniky.

Doporučený postupEditovat

Doporučený postup při používání cizích ženských příjmení na Wikipedii:

Při přechylování se řiďte rozumem.

 1. Zkontrolujte, zda opravdu přechylujete příjmení.
 2. Nepřechylujte křestní jména, patronyma zejména islandská patronymická a matronymická jména (vizte příslušnou ŽoK), matronyma, přídomky.
 3. Nepřechylujte přezdívky, nicky.
 4. Zvláště buďte opatrní, pokud zní přechýlená forma směšně, vulgárně, nepřirozeně nebo dává v češtině nějaký smysl.

Přechylovat ženská příjmení by se v češtině obecně mělo, protože je to v češtině jazykově přirozené.

 1. Nepřechylujte, pokud to jde proti zřetelně nejrozšířenějšímu použití jména a příjmení osoby.
 2. Nepřechylujte, pokud to jde proti vyslovenému přání nositelky (měla by ale být sama obeznámena s problematikou přechylování).

Zjistěte, jak správně přechylovat zvláště u jazyků, které samy přechylují

 1. Přechylovat by se mělo z původního mužského příjmení. Tedy pokud je ženské příjmení v originálu již přechýlené, je vhodné vyhledat mužské příjmení a to přechýlit. Jinak je lepší nepřechylovat.
 2. Přechylujte podle zavedených pravidel (např. při přechylování ruských příjmení).

Respektujte zákony

 1. Nepřechylujte tam, kde to stanovuje matriční zákon.[1]
 2. Pseudonyma přechylujte jen tehdy, pokud jde o tradiční formu použití pseudonyma (například pod takovýmto přechýleným pseudonymem vycházejí knihy autorky)
 3. Pokud se rozhodnete přechylovat osobnost z uměleckého světa v názvu článku, berte v úvahu i to, že její jméno je její obchodní značkou i firmou a může to být i chráněný název.

Umožněte dostupnost alternativních názvů článku.

 1. Článek o cizince by měl být dostupný pod oběma verzemi (tedy Wang i Wangová) pomocí přesměrování.
 2. Článek musí v úvodu obsahovat i původní příjmení, které nositelka sama používá, ať už doma, nebo ve světě (vizte příslušnou ŽoK).