Wikipedista:Rosičák/Moravský národní kongres

Moravský národní kongres
ZkratkaMNK
MottoANI ŽELEZU, ANI OHNI
Vznik15. 9. 1992
Právní formaobčanské sdružení
ÚčelKulturní a osvětový rozvoj Moravy a Moravanů
SídloBrno
PůsobnostČeská republika
PrezidentkaPhDr. Alena Ovčačíková
ViceprezidentIng. Miloš Skočovský, CSc.
KancléřIng. Jiří Drápela
Hlavní orgángenerální sněm MNK
Oficiální webwww.mnk.cz

Moravský národní kongres (MNK) je občanské sdružení, založené skupinou moravských vlastenců a ctitelů moravské historie. Prezidentkou je PhDr. Alena Ovčačíková,[1] předchozím vedoucím představitelem byl bývalý poslanec Jiří Bílý. [2]

Ze stanov Moravského národního kongresuEditovat

Moravský národní kongres sdružuje v ideovém společenství občany Moravy, Slezska i Čech, jakož i zájemce z ciziny, bez rozdílu politické příslušnosti a náboženského vyznání, kteří mají rádi nejen historii Moravy a Moravanů, ale prosazují i moravské duchovní obrození v nejširším slova smyslu. [3]

Symboly sdruženíEditovat

Znakem Moravského národního kongresu je moravská červenobíle šachovaná orlice v modrém poli, nesoucí na své hrudi zlatou královskou korunu, jako symbol moravské státnosti a svébytnosti a dvojramenný (patriarchální) kříž, symbolizující křesťanské a cyrilometodějské tradice Moravy.

Za heslo Moravské národního kongresu byla zvolena část traktátu svatého Metoděje, ve kterém hovoří o významu knih. Myšlenky a pravdy v nich uvedené nelze zničit ani ohněm, ani mečem, proto heslo: ANI ŽELEZU, ANI OHNI

Cíle Moravského národního kongresuEditovat

 • šířit osvětu na území Moravy, Slezska i Čech za zrovnoprávnění moravské národnosti v běžném občanském životě i v úředním styku
 • napomáhat ku vzdělání Moravanů po stránce kulturní, sociální a mravní
 • spolupracovat v péči o ochranu památek přírodních, historických, kulturních i uměleckých
 • zachovat a rozvíjet národní cyrilometodějské a rostislavovské tradice moravského lidu, které nás spojují s nejbližšími slovanskými národy Čechy a Slováky, jakož i s celou kulturní Evropou
 • provádět kulturně výchovnou přednáškovou a popularizační činnost, zaměřenou zvláště k moravské problematice
 • pořádat výstavy, exkurze, národopisné a jiné veřejně kulturně společenské akce, Moravské dny slavnosti apod.
 • pomáhat vědeckým a jiným kulturním a osvětovým institucím, vědeckým a vlastivědným pracovníkům a umělcům v jejich práci na moravské tematice
 • podporovat rozvíjení vědecké, vzdělávací a popularizační činnosti ve všech oblastech vědeckého bádání, zejména v oblasti historie, politologie, ekonomie, filozofie, sociologie, archeologie, heraldiky, genealogie a dalších humanitních vědeckých oborů zaměřených zejména k problematice Moravy [4]
 • shora zmíněné cíle uskutečňovat publicistickou a vydavatelskou činností
 • spolupracovat s krajanskými spolky, organizacemi a Maticemi s podobným zaměřením doma i v cizině
 • prosazovat slovanskou vzájemnost a porozumění mezi národy [3]

Veřejné působeníEditovat

Před sčítáním lidu v roce 2011 upozorňovali členové Moravského národního kongresu na možnost uvádění moravské národnosti a moravského jazyka v příslušném sčítacím formuláři. ...Nejen moravskou národnost, ale také jazyk by podle promoravských aktivistů měli při nadcházejícím sčítání lidu uvádět obyvatelé historického území Moravy. Na dnešním veřejném shromáždění před Janáčkovým divadlem v centru Brna k tomu vyzvalo sdružení Moravský národní kongres.[5] Podle Aleny Ovčačíkové z Moravského národního kongresu moravskou národnost nikomu nikdo nenutí. Moravisté prý jen upozorňují na možnost ji při sčítání uvést. "Člověk, který zapomene na svou minulost, ten ztratil svou tvář," uvedla. [6] Český statistický úřad (ČSÚ) si v zastoupení svým místopředsedou Stanislavem Drápalem vyjasnil s prezidentkou Moravského národního kongresu Alenou Ovčačíkovou a předsedou strany Moravané Jiřím Novotným k oboustranné spokojenosti nedorozumění panující ohledně vyplňování národnosti ve sčítacích listech. Pro Novinky to uvedl Jan Sedláček z ČSÚ. [7] Následně se v denním tisku objevuje: Kolonka moravský jazyk však v dotaznících není a je třeba ji vypsat do speciálního okénka. "Na formuláři je předtištěna kdejaká možnost včetně znakové řeči, moravský jazyk zde ale chybí. Jde přitom o problematiku závažnou," tvrdí Josef Pecl z Moravského národního kongresu. [8] Na začátku roku 2012 se zástupci MNK účastnili konference Holešovské výzvy [9]

V roce 2012 nechal MNK sloužit v brněnském kostele sv. Maří Magdalény zádušní bohoslužbu za zemřelé moravské vlastence, tzv. Moravskou mšu. [10] [11] Navázal tak na slavení této bohoslužby v předcházejících letech. [12]

Publikační činnost MNKEditovat

Občanské sdružení je vydavatelem publikace Moravský historický sborník. Ročenka Moravského národního kongresu vydávaného v Brně. [13] [14]

ReferenceEditovat

 1. Výkonný výbor Moravského národního kongresu [online]. www.mnk.cz [cit. 2012-06-06]. Dostupné online. 
 2. Doc. JUDr. Jiří L. Bílý, PhD. [online]. Olomouc: www.upol.cz. Dostupné online. 
 3. a b Stanovy MNK [online]. Olomouc: www.mnk.cz. Dostupné online. 
 4. IŠČUK, Roman. Moravská identita a její nové dimenze [online]. Západočeská univerzita v Plzni, AntropoWebzin, 01-2011. Dostupné online. 
 5. V Brně měli aktivisté shromáždění, chtějí prosadit moravský jazyk [online]. www.tiscali.cz, 2011-02-26. Dostupné online. 
 6. PROCHÁZKOVÁ, Martina. Su z Moravy, budou si před sčítáním lidu připomínat od Znojma po Ostravu [online]. Mladá Fronta Dnes, 2011-01-13. Dostupné online. 
 7. Představitelé moravských národních hnutí a ČSÚ našli společnou řeč [online]. Právo, 2011-01-18. Dostupné online. 
 8. KUBÍČKOVÁ, Klára. Moravané chtějí ve sčítacím formuláři kromě národnosti i moravštinu [online]. Mladá Fronta Dnes, 2011-02-28. Dostupné online. 
 9. Nejdřív hádka, pak výzva. Nová iniciativa chce zastavení reforem a demisi vlády [online]. Týden.cz, 2011-02-28. Dostupné online. 
 10. NĚMEC, Jan. Moravská mša vrátila do kostela Máří Magdalény v Brně staroslověnštinu [online]. Deník, 2012-03-11. Dostupné online. 
 11. BREINDL, Filip. Vybíráme z událostí třetí postní neděle [online]. Radio Proglas, 2012-03-11. Dostupné online. 
 12. Moravská mša [online]. Cyrilometodějský časopis Listář, 2012-03-11. Dostupné online. 
 13. Moravský historický sborník. Ročenka Moravského národního kongresu [online]. Brno: Moravský národní kongres. Dostupné online. 
 14. NÁRODNÍ MUZEUM. Moravský historický sborník. Ročenka Moravského národního kongresu [online]. Praha: Moravský národní kongres. Dostupné online. 

Externí odkazyEditovat

{{Pahýl}} {{Portály|Morava}} [[Kategorie:Česká politika]] [[Kategorie:Moravské hnutí]] [[Kategorie:Občanská sdružení v Česku]]