Crystal Clear action run.png Tento uživatelský účet je bot, kterého ovládá uživatel Petr.adamek (diskuse).

Nejedná se o žádný loutkový účet, ale o technický účet, který slouží k automatické nebo poloautomatické editaci Wikipedie. Dřina patří strojům.
Správci, pokud bot nepracuje správně nebo způsobuje potíže, zablokujte jej.

Tento bot provádí různé složitější automatizované editace a za jeho provoz odpovídá Petr.adamek. Vzhledem k charakteru prováděných změn je obvykle provozován v poloautomatickém režimu, kdy je každá editace předem zkontrolována a schválena lidskou obsluhou. Pokud přesto narazíte v jeho editacích na nesrovnalost, napište na jeho diskusní stránku a robot ihned zastaví svoji činnost.

Bot je implementován v jazyce Java.