Wikipedista:Glivi/Návrh projektu matematika

Zde se v blízké době objeví návrh na základní manifest projektu matematika na cswiki.

Zatím se můžete podívat na:

ManifestEditovat

Následující text je velmi provizorního charakteru a pravděpodobně dozná v budoucnosti značných změn, přesto (nebo právě proto) jsou připomínky k němu vítány.

Projekt matematika se zabývá organizací tvorby a údržby té části wikipedie, která se týká matematiky v nejširším možném pojetí (přesahuje tedy i do souvisejících oblastí: fyzika, počítačové vědy)

Cílem projektu by mělo být (pořadí zatím nemá žádný hlubší význam):

 1. Stanovit pravidla pro vzhled a styl matematických článků, zejména pak:
  • pravidla pro používání matematického značení.
  • stanovení jednotné terminologie ve sporných případech.
 2. Systematická tvorba a údržba stromu podkategorií kategorie Matematika.
 3. Tvorba chybějících článků o základních i pokročilých tématech týkajících se matematiky včetně její historie, filosofie, didaktiky a významných osobností (matematiků).
 4. Správa portálu matematika.
 5. Tvorba ilustračních obrázků k matematickým článkům - náčrtky, grafy,….
 6. Hodnotit a posléze zvyšovat kvalitu článků z oblasti matematiky.
 7. Vytvořit databázi kvalitních internetových i knižních zdrojů, které by mohli autoři článků využít pro reference, externí odkazy a literaturu, a ostatní pro nalezení informací, které zatím na cswiki nejsou.

UžitečnéEditovat

Seznam matematických symbolů v unicodeEditovat

 • V rámci doporučení pro psaní matematických vzorců (viz také Nápověda:Matematické vzorce) najdete zde seznam všech běžně používaných matematických symbolů v unicode. Budete-li tedy chtít psát matematický text bez použití prostředí <math></math> (což se ve většině případů silně doporučuje), můžete z této stránky potřebné symboly snadno okopírovat. Neobsahuje-li stránka vámi hledaný symbol a naleznete-li ho jinde, prosím přidejte ho do seznamu.

Seznam literatury a internetových zdrojůEditovat

 • Na tomto místě naleznete seznam vhodných knih, internetových i jiných zdrojů použitelných v matematických článcích včetně jim příslušících šablon připravených pro vkládání do článků. To usnadní práci s vypisováním (případně i vyhledáváním) údajů o dané knize a sjednotí formu, jíž jsou jednotlivé zdroje uváděny.

Jednotlivé oblastiEditovat

Zde je uvedeno rozdělení matematiky na wikipedii do několika oblastí, z nichž každá by měla mít svého vlastního „správce“, tj. člověka, který by se staral o rozvoj článků o této oblasti, kategorizaci a stanovení a udržení jednotného stylu psaní těchto článků v těch případech, kdy to nelze (nebo by nebylo vhodné) stanovit pro celou oblast matematiky.

Zájemci o správu jednotlivých oblastí se mohou již nyní zapisovat. Jedna oblast může mít více správců (dokonce by to bylo vhodné) a jeden člověk může spravovat více oblastí. Rozdělení oblastí je možné přizpůsobit odborným schopnostem a zájmům jednotlivých správců - kontaktujte jednoho z autorů projektu nebo oblasti změňte sami.

Matematická analýza, aplikovaná matematika a matematická fyzikaEditovat

SprávciEditovat

Dosud žádní.

Bližší vymezení projektuEditovat

Sem napište v krátkosi, čím přesně se budete chtít zabývat (zejména seznam témat, která považujete za součást oblasti)

Algebra, teorie čísel, teorie modelů, matematická logikaEditovat

SprávciEditovat

Bližší vymezení projektuEditovat

Sem napište v krátkosi, čím přesně se budete chtít zabývat (zejména seznam témat, která považujete za součást oblasti)

 • Zabývat se zde budu převážně tím, co jsem uvedl jako nadpis oblasti. Glivi 16:17, 28. 4. 2007 (UTC)

Teorie množin, topologie, nekonečná kombinatorikaEditovat

SprávciEditovat

 • Glivi (zejména zde však vítám i další)

Bližší vymezení projektuEditovat

Sem napište v krátkosi, čím přesně se budete chtít zabývat (zejména seznam témat, která považujete za součást oblasti)

 • Zabývat se zde budu převážně tím, co jsem uvedl jako nadpis oblasti. Přičemž zejména z topologie jsem schopný rozumně dělat jen základní věci (na úrovni dvou kurzů ve 3. ročníku MFF), takže nějaký topolog by se hodil jako další správce. Glivi 16:17, 28. 4. 2007 (UTC)

Pravděpodobnost, statistika, ekonometrieEditovat

SprávciEditovat

Dosud žádní.

Bližší vymezení projektuEditovat

Sem napište v krátkosi, čím přesně se budete chtít zabývat (zejména seznam témat, která považujete za součást oblasti)