Toho času student informatiky v Brně.

Vždy jsem si myslel, že jsem naprosto bezvýznamný studentík (nic velkého jsem nevymyslel, nikdo mě necituje), ale při čtení této diskuse jsem zjistil, že podle některých může člověka učinit docela dost významnym třeba to, že publikuje. Hle, jeden článek, jehož jsem spoluautorem, přijali do "Information and computation" (vydává Elsevier), jeden článek vyšel ve sborníku vydaném LNCS, další vyjde, a také ENTCS se chystá vydat sborník, ve kterém budu mít článek. Jakkoli budou asi někteří nesouhlasit, neprojdu tímto.

Pokud by si někdo myslel, že se chci chvástat, je na omylu. Chci jen upozornit na to, že ve vědě nelze měřit význam člověka počtem publikací. Je potřeba o dost přísnější měřítko.