Crystal Clear action run.png Tento uživatelský účet je bot, kterého ovládá uživatel Bilboq (diskuse).

Nejedná se o žádný loutkový účet, ale o technický účet, který slouží k automatické nebo poloautomatické editaci Wikipedie. Dřina patří strojům.
Správci, pokud bot nepracuje správně nebo způsobuje potíže, zablokujte jej.

  • Tohle je alternativní účet který používal Bilboq na hromadné, poloautomatické editace.
  • This is alternative login that was used by Bilboq for mass, semi-automated edits

Tento účet je natrvalo a nevratně zablokován jeho majitelem.

Email nebyl nastaven, heslo bylo změněno na chrchel náhodných znaků a zahozeno.


This account is now indefinitely and irreversibly blocked by its owner.

Email was unset, password changed to random garbage and thrown away.