Tento účet je částí z rozšíření mw:Extension:Babel. Jedná se tedy o automatický skript a ne o účet bota v obvyklém slova smyslu, ačkoliv taktéž má tento příznak. Účet automaticky přidává kategorie na základě znalosti jazykových úrovní přidávaných uživateli. Jeho uživatelské jméno může být změněno skrze tuto konfigurační stránku.

Jakékoliv chyby prováděné tímto účtem prosím hlašte na Phabricatoru anebo pod technickou lípou.