Dopolední část konference

5. česká Wikikonference se konala 30. listopadu 2013 v prostorách Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Záznam jednotlivých prezentací najdete zde.

Konference byla rozdělena do 4 tematických bloků, obdobně jako v loňském ročníku dostala prostor témata orientovaná na spolupráci mezi Wikipedií a vzdělávacími institucemi, v dalším bloku byl mj. vyhodnocen 2. český ročník soutěže Wiki Loves Monuments, v jejímž rámci bylo loni pořízeno přes 17 tisíc svobodných fotografií českých památek.

Novinkou letošního ročníku byla paralelní workshopová sekce pro všechny zájemce ze strany odborné i neodborné veřejnosti o prohloubení znalosti, jak využívat či editovat Wikipedii a její přidružené projekty.

Účast je bezplatná, všechny zájemce však prosíme o registraci.[1]

Místo konání editovat

 
Přednášející Marek Blahuš a moderátor Petr Brož

Jak se tam dostat?

 • Metrem na Karlovo náměstí a poté pěšky 15 minut, nebo tramvajemi č. 6, 7, 18 nebo 24 do zast. Albertov a pak 3 minuty ulicí Albertov (po pravé ruce budete míjet Purkyňův ústav) až k poslední budově na pravé straně před Albertovskými schody.
 • Z Hlavního nádraží je nejlepší vyrazit rovně přes park a projít Jeruzalémskou ulicí na zastávku Jindřišská (3 minuty). Odtamtud jede tramvaj č. 24 směr Náměstí Bratří Synků do zast. Albertov, doba jízdy 9 minut (přímé spojení ze zastávky Hlavní nádraží neexistuje, jedná se pouze o noční linku).

Harmonogram editovat

Přednášky editovat

Čas začátku Blok I – Překlady a jazyky na Wiki trvání (min) záznam na SlidesLive
9:30 Registrace/Otevření sálu 20
9:50 Zahájení – úvodní slovo 10
10:00 Marek Blahuš (Blahma): Česko–slovenská Wikipedie [2]
Anotace: nový projekt technologické podpory spolupráce tvůrců a čtenářů České a Slovenské Wikipedie
15 + 5 [1]
10:20 Zdeněk Hartmann (tlumočník a překladatel): Wikipedie a překladatel/tlumočník – co překladatel/tlumočník na Wikipedii hledá, jak mu může pomoci a proč vás a vaše zahraniční kolegy máme tak rádi
Anotace: encyklopedické znalosti a jejich význam pro práci překladatele a tlumočníka, příklady z praxe, podněty ke zlepšení
15 + 5 [2]
10:40 Jiří Ohlídal: Atentát na Reinharda Heydricha prizmatem Wikipedie [3]
Anotace: historické a překladatelské perličky nalezené při práci na monografii Atentát na Reinharda Heydricha a druhé stanné právo na území tzv. protektorátu Čechy a Morava, kterou sestavil editor Vojtěch Šustek.
15 + 5 [3]
11:00 coffee break 20
Blok II – Wikipedie jako zdroj dat/pohledem nových médií
11:20 Michal Matúšov (Wikimedia SR): Revolúcia menom Wikiúdaje (Wikidata)
Anotace: Wikiúdaje sú slobodnou databázou vedomostí. Na rozdiel od Wikipédie však ukladajú údaje štruktúrovane čo prináša úplne nový prístup k ich správe naprieč Wikipédiami a ďalšími projektami. Vďaka Wikiúdajom môžu byť články aktuálnejšie a presnejšie aj na malých wiki–projektoch.
15 + 5 [4]
11:40 Josef Šlerka (vedoucí Studia nových médií UK): Věštění z Wikipedie[3]
Anotace: Wikipedie ve strojovém rozpoznávání smyslu textu; Předčasné volby – co se dalo poznat podle Wikipedie?
20 + 5 [5]
12:05 Marek Šoth (ČT/Nová media): Wikipedie jako second screen[4]/zkušenosti NM ČT
Anotace:
10 + 5 [6]
12:20 Blanka Mikulášková (Manažer online komunikace, Odbor Nová média, Český rozhlas): – Český rozhlas jako zdroj?
Anotace: Co přináší Wikipedia Českému rozhlasu? A co může Český rozhlas přinést Wikipedii? A jak to všechno souvisí s postavením veřejnoprávního média?
15 + 5 [7]
12:40 Ivo Lašek (Fakulta informačních technologií ČVUT, cs.DBpedia.org, Sortivo.cz): Extrakce dat z Wikipedie a její využití pro automatické zpracování textu
Anotace: Wikipedia jako velká databáze strojově čitelných dat. Její využití pro automatické zpracování textu.[5]
15 + 5
13:00 polední přestávka 60
Blok III – Tvorba pod svobodnou licencí nejen na Wiki
14:00 Jáchym Čepický (OSgeo.org, drobný přispěvatel do OSM, Geosense.cz): OpenStreetMap – Svobodný zdroj Geodat[2]
Anotace: Projekt OpenStreetMap (OSM) má ve svém pod titulu „Otevřená wiki–mapa světa“. OpenStreetMap nejsou jen dlaždice hojně využívané v různých mapových portálech, ale robustní datový model a hlavně svobodná data, která lze naimportovat a dále používat (a měnit, samozřejmě po splnění licenčních podmínek. Jak je na tom projekt OpenStreetMap v České republice? Co můžete od OSM čekat za obsah? Není to jeden z těch projektů s jepičím životem, co tady příští rok nebude? Sbírání dat v terénu – to přece musí být nepřesné až hrůza …a nebo ne?
15 + 5 [8] a [9]
14:20 Jan Groh a Jitka Erbenová: Fotím, fotíš, fotíme aneb focení pro Wiki není nuda[2]
Anotace: Představení projektů Foto českých obcí, Židovské památky, Wikiexpedice a ostatních fotografických aktivit, při kterých člověk nejen pořizuje fotografie pod svobodnou licencí, ale i zažívá spoustu zajímavých situací a příhod. Jak fotografka při FČO utíkala před rozzuřeným býkem? Jak fotograf při Wikiexpedici procházel neosvětlenou štolou a na jejím konci našel atomovou bombu? A jak musí dobrá fotografka i přes zeď (židovského) hřbitova skočit?
15 + 5 [10]
14:40 Otakar Jícha Khan Academy: Khanova škola: Vzdělávání za pomoci videí[2]
Anotace: Najdou videa svoje místo ve vzdělávacím procesu? Proč už učebnice nestačí?
15 + 5 [11]
15:00 coffee break 15
15:15 Jan Sokol (FHS UK): Senioři - rezervoár nových Wikipedistů[3]
Anotace: Senioři a penzisté tvoří čím dál větší část české populace a je mezi nimi mnoho vzdělaných lidí, kteří něčemu rozumějí a často i hledají, jak své zkušenosti uplatnit. Jak je oslovit a získat? O spolupráci má zájem internetový portál "i60" a Česká geriatrická společnost.
10 + 5 [12]
15:30 Kristýna Kysilková (Fakulta architektury ČVUT): Projekt FA ČVUT aneb jak je těžké se zapojit do projektu Studenti píší Wikipedii
Anotace: Několik praktických postřehů k projektu a jeho přínosům i obtížím.
15 + 5 [13]
15:50 Karel Drbal (Přírodovědecká fakulta UK): Co přináší aktivita „Studenti píší Wikipedii“ studentům a pedagogům, aneb: definuj přesně!
Anotace: Jak rozvoj základních formulačních dovedností a upřesnění znalostí studentů pomáhá rozproudit stojaté vody českého vzdělávacího systému, vysokou školu nevyjímaje. Zmíním současné technologické možnosti provázání informačního systému pro řízení kurzů na UK (Moodle) a Wikipedie. Budu hovořit i o posunu výuky směrem k angličtině a sladění anglických a českých hesel.
25 + 5 [14]
16:20 coffee break 20
Blok IV – Soutěže
16:40 Lada Kičmerová (ředitelka marketingu a PR, Partners) + zástupce WMČR – Den finanční gramotnosti
Anotace:
15
16:55 WMČR + NPÚ + SZMVyhlašování cen WLM
Anotace:
20
17:15 Zakončení 10

Workshopy editovat

Čas začátku Workshopy
09:30 Registrace
10:00 Otevření sálu
10:00 Jan Lochman: Nahrávání fotek do Wikipedie, VicuñaUploader
Anotace: Předvedu, jak se nahrávají fotky do Wikipedie, resp. Wikimedia Commons. Uvedu výhody softwaru VicuñaUploader a ukáži jak s jeho pomocí připravit soubory a nahrát do Wikimedia Commons.
10:40 Marek Blahuš (Blahma): Česko-slovenská Wikipedie
Anotace: Předvedu rychlou tvorbu nového českého článku na Wikipedii překladem ze slovenského. Ukážu též, jakých problémů při revizi strojového překladu a wikikódu si všímat a jak je řešit. Zájemcům pomohu nainstalovat příslušné udělátko do jejich uživatelského účtu a jednotlivcům vybaveným notebooky mohu asistovat při přípravě nového článku touto cestou. Redaktoři Slovenské Wikipedie mohou pracovat v opačném směru (z češtiny do slovenštiny).
11:00 coffee break
12:00 Petr Novák (Che): Jak na boty
Anotace: Něco málo o automatizovaném vkládání dat do wikiprostředí. A něco málo o Pythonu.
Prezentace a zdroje: /Jak na boty
13:00 polední přestávka
14:20 Jáchym Čepický: OpenStreetMap -- Svobodný zdroj Geodat (návrh)
Anotace: Jak se stát editorem OSM - praxe. Co se do přednášky nevešlo a na co jsem si ještě vzpomněl. Počítače netřeba, bude se jenom mluvit.
14:50 Jan Groh a Jitka Erbenová: Fotím, fotíš, fotíme aneb focení pro Wiki není nuda
Anotace: Praktické ukázky, že úspěšnou fotocestu může naplánovat a jet opravdu každý. Kde začít? Kde hledat podklady? Co fotit? Jak fotit? A na co nezapomenout?
15:20 Otakar Jícha - Jak jednoduše vytvořit vzdělávací video
Anotace: Ukážeme si jak udělat video ve stylu Khan Academy

Afterparty editovat

 
Účastníci workshopu Jana Lochmana o nahrávání fotek do Wikipedie

Cestovní stipendia editovat

Pro mimopražské účastníky je vyhrazena určitá finanční částka k pokrytí přiměřených cestovních nákladů (pokud není stanoveno jinak, předpokládá se využití nejlevnějšího způsobu hromadné dopravy).

Členové o. s. Wikimedia ČR a přednášející mají automatické právo na proplacení jízdného do částky 500 Kč dle interních směrnic sdružení, je však nutné se o svůj nárok aktivně přihlásit předem. V odůvodněných předem písemně ohlášených případech garant akce Limojoe schvaluje i plnění vyšší.

O úhradu 50 procent cestovních nákladů (do maximální výše 250 Kč) mohou předem písemně zažádat i další účastníci konference. Přednost bude dávána spolupracovníkům bez možnosti proplacení jízdného z jiných zdrojů a dále mimořádně aktivním členům komunit Wikipedie a dalších projektů nadace Wikimedia Foundation. Přihlíženo bude i k datu podání žádosti. Peníze za jízdné poukazujeme na účet do 14 dní oproti fyzickému dodání dokladu (jízdence). Eventuálně je možno proplatit jednu cestu hotově přímo na Wikikonferenci, pokud bude odevzdán příslušný cestovní doklad.

Minulé konference editovat

 • 5. prosince 2009: 1. česká Wikikonference (archiv), Městská knihovna v Praze
 • 4. prosince 2010: 2. česká Wikikonference (archiv), pořádaná ve spolupráci s kolektivem kolem konceptu Wikinomie, Filozofická fakulta UK v Praze.
 • 26. listopadu 2011: 3. česká Wikikonference (archiv), Národní technická knihovna
 • 24. listopadu 2012: 4. česká Wikikonference (archiv), Národní technická knihovna

Externí odkazy editovat

Poznámky editovat

 1. Online registrace byly již uzavřeny, stále je ještě však možnost registrace na místě.
 2. a b c d navazuje workshop
 3. a b c název bude upřesněn
 4. https://en.wikipedia.org/wiki/Second_screen
 5. Gratulujeme panu Laškovi k narození dcery. Pokusíme se zajistit náhradní program.