Wikikonference 2015
MístoPřírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
PořadatelWikimedia Česká republika
Datum15. listopadu 2015
PředchozíWikikonference 2014
NásledujícíWikikonference 2016
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Událost na Facebooku Tweetněte #wikikonference

7. česká Wikikonference se konala během víkendu 14.–15. listopadu 2015 v prostorách Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Byla rozdělena do 5 tematických bloků, obdobně jako v loňském ročníku by dostala prostor témata orientovaná na spolupráci mezi Wikipedií a vzdělávacími institucemi, aktuální témata jako svoboda panoramatu na půdě Evropského parlamentu, otevřená data a další.

Konferenci předcházela tzv. předkonferenční setkání vyučujících sdružených v projektu Studenti píší Wikipedii a dále setkání účastníků kurzů Senioři píší Wikipedii.

Účast byla bezplatná, všichni zájemci však byli požádáni o registraci. Z konference se pořizoval videozáznam.

Místo konání

editovat
 
Posluchači v odpolední části konference

Jak se tam dostat?

  • Metrem na Karlovo náměstí a poté pěšky 15 minut, nebo tramvajemi č. 6, 7, 18 nebo 24 do zast. Albertov a pak 3 minuty ulicí Albertov (po pravé ruce budete míjet Purkyňův ústav) až k poslední budově na pravé straně před Albertovskými schody.
  • Z Hlavního nádraží je nejlepší vyrazit rovně přes park a projít Jeruzalémskou ulicí na zastávku Jindřišská (3 minuty). Odtamtud jede tramvaj č. 24 směr Náměstí Bratří Synků do zast. Albertov, doba jízdy 9 minut (přímé spojení ze zastávky Hlavní nádraží neexistuje, jedná se pouze o noční linku).

Harmonogram

editovat

Sobota - předkonferenční den

editovat

Setkání organizátorů a účastníků našich kurzů

editovat

Setkání se odehraje v níže určených časech v prostorách bistra Fair Food v hlavní budově Přírodovědecké fakulty UK v Praze na Albertově 6 (o patro níž, než se nachází „geologická posluchárna“). Připraveno je drobné občerstvení.

Čas začátku Úvodní část
14:00–15:30 Setkání seniorů v rámci programu Senioři píší Wikipedii
  • Kolik jsme už toho napsali?
  • Výsledky anket mezi regionálními knihovníky - kdo by měl vyučovat a jak?
  • Plány do budoucna
  • Informace o připravovaných kurzech
90
15:30–17:00 Setkání vyučujících v rámci programu Studenti píší Wikipedii
  • Kam jsme s projektem za 5 let došli?
  • Jaké jsou plány do budoucna?
  • Co přinese projektu nový zaměstnanec Wikimedia ČR pro oblast vzdělávání?
  • Pohled do zahraničí – jak s univerzitami a s vyučujícími spolupracují jinde? A které trendy k nám směřují?
90

Večírek

editovat

Neděle - hlavní program

editovat

Přednášky

editovat

Hlavním programem vás provede moderátor a kolega wikipedista Miroslav Langer (Okino). Program bude v následujících dnech ještě upřesňován.

Čas začátku Úvodní část
9:30 Registrace/Otevření sálu 30
10:00 Vojtěch Dostál (předseda Wikimedia ČR) a Bohuslav Gaš (děkan Přírodovědecké fakulty UK): Zahájení – úvodní slovo 5
Čas začátku Blok I: Wikipedie ve světě
10:05 Jaroslav Zastoupil, Michal Reiter (členové rady Wikimedia ČR): Ohlédnutí za rokem 2015
Anotace: Výběr nejzajímavějších událostí ze světa Wikipedie a Wikimedie v roce 2015.
Prohlédnout: Prezentace
15 Záznam
10:20 Ondřej Soukup (Hospodářské noviny): Cenzura na ruské Wikipedii
Anotace: z Ruska přicházejí zprávy o utužování dohledu nad internetem. Speciální orgán Roskomnadzor může zablokovat přístup k webovým stránkám i bez rozhodnutí soudů na základě velmi vágních kritérií. Již několikrát se to dotklo i Wikipedie, přístup byl ale záhy obnoven. Jak funguje mechanismus internetové cenzury? Mají se ho ruští uživatelé bát?
10 + 5 Záznam
10:35 Jan Groh (člen Wikimedia ČR): Videorozhovor s ruskými wikipedisty a wikimediány
Anotace: Videozáznam rozhovoru s trojicí ruských autorů Wikipedie a členů sdružení Wikimedia Rusko přiblíží situaci okolo postupu zákonů o cenzuře a jejich vlivu na Wikipedii. Rozhovory byly natáčeny v říjnu tohoto roku a tak reflektují nejnovější cenzorskou kauzu.
10 + 5 Záznam
10:50 Jan Loužek (člen rady Wikimedia ČR): Stopy současné emigrační vlny na Wikipedii
Anotace: Jak reaguje Wikipedie na aktuální události aneb migrační krize očima encyklopedistů.
10 + 5 Záznam
11:05 Michal Staša (ASKOT): Tlumočník, překladatel a Wikipedie: přirození spojenci
Anotace: Wikipedie jako nástroj při přípravě tlumočníka na akci a při každodenní práci překladatele má řadu nepřekonatelných výhod ve srovnání s jinými zdroji informací, takže není vyloučeno, že se časem stane jejich hlavním pomocníkem. Na druhé straně tlumočník a překladatel díky svým jazykovým znalostem a širokému spektru v praxi nasbíraných poznatků mohou napomoci rozvoji Wikipedie k obecnému i vlastnímu prospěchu.
5 + 5 Záznam
11:15 Coffee break 20
Čas začátku Blok II: Strojově zpracovatelná Wikipedie
11:35 Václav Zeman, Jindřich Mynarz (Vysoká škola ekonomická): DBpedia: data z Wikipedie a jejich využití
Anotace: DBpedia je mezinárodní projekt zaměřující se na získávání strukturovaných informací z Wikipedie, které jsou poté veřejně poskytovány na webu pro účely sofistikovanějšího zpracování informací a získávání konkrétních odpovědí na otázky, které uživatele zajímají. Rádi bychom představili hru DB-quiz odvozenou z populární televizní soutěže AZ-kvíz, v níž jsou však herní otázky generovány automaticky z české nebo anglické DBpedie.
15 + 5 Záznam
11:50 Petr Baudiš, Radka Hanečková (Brmlab): Brmlab & Brmson - Pražský hackerspace a software využívající znalosti z Wikipedie
Anotace: Krátké představení pražského hackerspace jako místa setkávání a spolupráce technologických nadšenců a projektu brmson, software pro odpovídání na otázky o čemkoliv, co je ve Wikipedii. K tomu ještě dva jednoduché mashupy jako ukázka, jak mohou programátoři kouzlit s daty ve Wikipedii.
15 + 5 Záznam
12:10 polední přestávka 50
Čas začátku Blok III: Internet a budoucnost autorského práva
13:00 Matěj Myška (Ústav práva a technologií, MU): Výjimky a omezení práva autorského (a zvláštního práva pořizovatele databáze) a jejich role v podpoře kreativity
Anotace: Cílem autorského práva je zachovávat rovnováhu mezi právy autorů a nejširším veřejným zájmem, zejména na vzdělávání, vědeckém výzkumu a na přístupu k informacím. Jakou roli hrají v tomto balancování zájmů omezení autorského práva, jak v současné době fungují, co by bylo potřeba ještě upravit a co se chystá?
10 Záznam
13:10 Pavel Svoboda (poslanec Evropského parlamentu a předseda jeho právního výboru): Jak zreformovat zastaralé autorské právo v Evropě a nepoškodit jeho fungující fundament?
Anotace: Zatímco IT firmy předhánějí všechny sny o informačních technologiích budoucnosti, autorské právo ustrnulo v době parních strojů. Některé jeho součásti se vyvinuly spontánně, jako reakce na technologický rozvoj ad–hoc, a fungují, některé součásti autorského práva dosud nezaregistrovaly internet. Kruciální otázkou nejsou tedy technologie, ale proměna pohledu na vlastnická práva, především na ochranu těchto práv, jejich sdílení, vymáhání a jejich "opomenutí" tam, kde je to funkční a v souladu s technologickou praxí.
10 Záznam
13:20 Diskuze s Matějem Myškou a Pavlem Svobodou
Anotace: Volná diskuze s Matějem Myškou a Pavlem Svobodou na téma reforem autorského práva. Moderuje Miroslav Langer (Okino).
10 Záznam
Čas začátku Blok IV: Vzdělávání formální i neformální
13:30 Tomáš Feřtek (specialista EDUin): Neurologie, technologie a sociální nůžky. Co proměnilo svět vzdělávání
Anotace: Tři fenomény, které připravily tradiční školství o monopol na vzdělávání. Objevy v oblasti fungování mozku a motivace lidského jednání vysvětlují, proč je vyučování v současných školách stále méně efektivní a proč v moderních společnostech, jež tak zdůrazňují rovnost, roste vrstva těch, kteří kvůli svému sociálnímu postavení nemají šancí získat slušné vzdělání a práci. A jaká je v tomto příběhu role internetu a technologií?
10 + 10 Záznam
13:50 Tamara Kováčová (Aliance pro otevřené vzdělávání, EDUin): Aliance pro otevřené vzdělávání
Anotace: Představení nové Aliance pro otevřené vzdělávání, jejíž založení iniciovala společnost EDUin. Propojení sil, znalostí, aktivit a zdrojů jednotlivých osobností a institucí nad společnými cíli, které jsou definovány v základním dokumentu Aliance - Chartě Otevřeného vzdělávání. Představíme cíle, členy a aktivity Aliance. Pozveme vás ke spolupráci.
10 + 5 Záznam
14:05 Martin Vejražka (1. lékařská fakulta UK, Wikiskripta), Čestmír Štuka, Stanislav Štípek: Sedm let WikiSkript - otevřené učebnice medicíny
Anotace: Otevřený prostor pro tvorbu a sdílení výukových materiálů - WikiSkripta - se stala nejnavštěvovanějším webem pro pregraduální výuku medicíny v ČR a SR a čtvrtou největší medicínskou wiki na světě. Překonala odchod zakladatelské generace studentů, kteří již absolvovali, a dnes stejně jako v době založení přitahují nadané a tvořivé studenty lékařských fakult. WikiSkripta tak pomáhají šířit myšlenku otevřenosti a spolupráce do akademického i zdravotnického prostředí.
10 + 5 Záznam
14:20 Daniela Růžičková (Národní ústav pro vzdělávání): Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020
Anotace: Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 rozpracovává priority vzdělávací politiky ČR pro digitální prostředí a byla přijata vládou 12. listopadu 2014. Jak úspěšný byl její první rok?
5 + 5 Záznam
14:30 Jan Sokol (Fakulta humanitních studií UK): Diskuze
Anotace: Diskuzi s prof. Janem Sokolem povede Jan Spousta, sociolog, člen Wikimedia ČR a wikipedista.
20 Záznam
14:50 Coffee break 20
Čas začátku Blok V: Projekty na podporu české Wikipedie
15:10 Marek Blahuš (Blahma, MU) a Tomáš Mozga (Wikimedia ČR): – Spolupráce Masarykovy univerzity s Wikipedií
Anotace: Od února 2015 se Masarykova univerzita jako první česká a jediná evropská univerzita oficiálně hlásí k podpoře Wikipedie. Zaměstnanci, studenti a absolventi MU se pod dohledem wikipedisty rezidenta a za pomoci univerzitního týmu wikipedistů učí pracovat s Wikipedií a pomáhají vyhledávat a doplňovat do encyklopedie informace a fotografie spojené s univerzitou, jejími součástmi, budovami, historií, významnými osobnostmi a absolventy a pěstovanými vědními obory. Jak se toto všechno povedlo, co dalšího se chystá a zda se v ČR brzy dočkáme i dalších univerzitních wikipedistů, to se dozvíte v této přednášce.
Prohlédnout: Prezentace
10 + 5 Záznam
15:25 Pavel Hrdlička, Jitka Erbenová (Wikimedia ČR): – Mediagrant
Anotace: Úspěšný projekt, který zatím přinesl do Wikipedie více než 60 000 fotografií. Zaměřuje se hlavně na fotografování českých vesnic, chráněných území a dalších našich pamětihodností.
5 + 5 Záznam
15:35 Vojtěch Dostál (Wikimedia ČR): – Kam kráčí projekt Senioři píší Wikipedii?
Anotace: Během let 2014 a 2015 z projektu Senioři píší Wikipedii vznikla poměrně známá značka, kterou si díky médiím mnoho lidí vybavuje v souvislosti s Wikipedií. Vyškolili jsme více než stovku českých seniorů a seniorek. Někteří z nich editují ještě měsíce po tom, co kurzy skončily - jak z nich ale učinit trvalé wikipedisty?
5 + 5 Záznam
15:45 Jindřich Nosek (Wikimedia ČR): – Obecně o WikiProjektech Wikipedie
Anotace: Wikiskupiny, správa Wikipedie, hlavní typy Wikiprojektů, statistiky editací a návštěvnosti a co z nich lze zjistit, tříletá zkušenost s projektem Knihovna umění (fotografování, externí spolupráce, úspěchy i nezdary)
5 + 5 Záznam
15:55 Jan Losenický (Město Kadaň, Wikimedia ČR): – Wikipedisté pro město
Anotace: První česká odpověď na světový projekt Wikipedian in Residence v rámci GLAM.
5 + 5 Záznam
16:05 Zakončení 10

Cestovní stipendia

editovat

Pro mimopražské účastníky je vyhrazena určitá finanční částka k pokrytí přiměřených cestovních nákladů (pokud není stanoveno jinak, předpokládá se využití nejlevnějšího způsobu hromadné dopravy).

Členové spolku Wikimedia ČR, vyučující na předkonferenčním setkání a přednášející mají automatické právo na proplacení jízdného do částky 500 Kč dle interních směrnic sdružení, je však nutné se o svůj nárok aktivně přihlásit předem. V odůvodněných předem písemně ohlášených případech garant akce Limojoe resp. Vojtěch Dostál schvaluje i plnění vyšší.

O úhradu 50 procent cestovních nákladů (do maximální výše 250 Kč) mohou předem písemně zažádat i další účastníci konference. Přednost bude dávána spolupracovníkům bez možnosti proplacení jízdného z jiných zdrojů a dále mimořádně aktivním členům komunit Wikipedie a dalších projektů nadace Wikimedia Foundation. Přihlíženo bude i k datu podání žádosti. Peníze za jízdné poukazujeme na účet do 14 dní oproti fyzickému dodání dokladu (jízdence). Eventuálně je možno proplatit jednu cestu hotově přímo na Wikikonferenci, pokud bude odevzdán příslušný cestovní doklad.

Kontakt

editovat

Organizátoři: vojtech.dostal wikimedia.cz

Externí odkazy

editovat

Ohlasy v médiích

editovat