Wikipedie:Wikiexpedice/2019/Dolní Slezsko/Závěrečná zpráva

česky | English | Polski


Zájmová oblast

Wikiexpedice Dolní Slezsko byla vícedenní skupinová fotoakce, která se uskutečnila v červenci 2019 na západě Dolnoslezského vojvodství v Polsku a částečně na území České republiky ve Frýdlantském výběžku. Níže přinášíme podrobnou závěrečnou zprávu k akci, jejímž cílem bylo ilustrovat zejména články vesnic na Wikipedii. Celkově se akce zdařila a přinesli jsme tisíce nových fotografií, které nově ilustrují stovky článků na Wikipedii, ale i položek na Wikidatech. Stále přetrvávají problémy v rychlosti nahrávání fotek a jejich umístění do Wikipedie. Do příští Wikiexpedice by to chtělo vytvořit nástroje, které by s touto agendou pomohly, případně propojit akci s editatonem. Jako problém se ukázalo také financování, a to kvůli nejasnostem ve vyúčtování. Obecně se ukazuje, že financování z různých zdrojů je časově náročné. Akci finančně podpořila Wikimedia Polsko.

Základní informaceEditovat

Cíle a výsledkyEditovat

Cíle Wikiexpedice by se daly rozdělit na hlavní a vedlejší. Mezi hlavní cíle patřilo pořízení fotografické dokumentace nenafocených sídel a umístění fotografií do Wikipedie.

Popisek Cíl Výsledky Poznámky
Nově nafocená sídla[P 1] 150 115 Nižší počet nafocených sídel, než bylo v plánu, lze vysvětlit nižším počtem účastníků a nižším počtem dní na akci. Původní akce totiž počítala s tím, že se jí zúčastní osm lidí a budou fotografovat 3,5 dne. Nakonec se zúčastnilo jen 5 fotografů a někteří na akci strávili jen 2,5 dne.

Vedle 115 nově nafocených sídel jsme fotili i jiné objekty, města a položky na Wikidatech. V České republice jsme nafotili pět vesnic.

Počet fotografií 2800 5700 Výrazně vyšší počet fotografií, než bylo v plánu, se dá přičíst jednak focení měst a jednak tomu, že jednu vesnici většinou fotilo více fotografů. Zatímco české vesnice jsou malé, a zvládne je tedy nafotit jeden fotograf, většina polských vesnic je velkých, a proto se jim věnovalo více fotografů najednou. To pak zvyšuje počet fotografií na sídlo i celkový počet fotografií.
Užití fotografií na Wikipedii 20 % 22 % Nejvíce článků bylo umístěno na polskou Wikipedii (orientačně 150), zatímco nejvíce fotek z akce se dostalo do anglické Wikipedie (430). Na českou Wikipedii jsme umístili 255 fotek a ilustrovali jsme jimi asi 70 článků, z toho skoro 50 bylo nově napsáno. Řada fotek se dostala i na Wikidata.

|1| Mapy nalevo ukazují dvě lokality, ve kterých účastníci Wikiexpedice nafotili chybějící vesnice. Po zkušenostech z minulých let, kdy docházelo k překryvům při focení jednotlivými týmy, byl tentokrát zvolen systém focení míst v opačných částech sektoru. Účastníci si mohli vybrat, jak se poskládají do týmů. |2| Prostřední graf ukazuje množství nahraných fotografií v čase. Při expedicích se snažíme, aby fotografové nahráli snímky co nejdřív, a tak dáváme na nahrání termín tři měsíce. Důvodem je, že s plynoucím časem zapomíná fotograf, co fotil, a tak se mu celý set následně těžko zpracovává. V případě Wikiexpedice Dolní Slezsko skutečně většina nahrála v termínu (proto nárůst ve třetím měsíci). Ve výsledku nahráli všichni svoje fotky. |3| Při vkládání fotografií do Wikipedie nebyla ilustrována pouze polská Wikipedie, ale i jiné jazykové mutace (do některých, jako německá či arabská, však účastníci kvůli jazykové bariéře svoje fotky nepřidávali). Z evropských Wikipedií bylo nejvíce článků ilustrováno na polské, ukrajinské, anglické a české. Z mimoevropských se podařilo ilustrovat mnoho článků na cebuánské Wikipedii. V případě české Wikipedie bylo dopsáno téměř 50 článků.

Šest nejvyužívanějších fotek

Vedlejším cílem byla obhajoba Wikipedie jako kvalitního zdroje informací a zvýšení počtu přispěvatelů. Pokud jsme se setkali s dotazy, proč fotíme, vysvětlili jsme účel a potom jsme dotyčnému jako upomínku darovali záložku polské Wikipedie. Po letech organizování Wikiexpedic a dalších skupinových akcí typu editaton se někteří pozvaní externisté stávají sami přispěvateli do projektů Wikimedia.

PoznatkyEditovat

Jelikož se nejednalo o první Wikiexpedici, kterou jsme organizovali, a to ani o první v Polsku, nebyl pro nás terén žádným překvapením. Již víme z Wikiexpedice Slezsko, konané v roce 2016, že pokud jde o venkov v České republice a venkov v Polsku, existují určité rozdíly. V Polsku se nachází větší vesnice dál od sebe, což může mít za následek menší počet nafocených vesnic za den, ale na druhou stranu to přináší větší počet fotografií na sídlo. Většina účastníků se navíc nějakým způsobem zvládla domluvit polsky, takže nenastaly žádné problémy ani z hlediska jazykové bariéry. Problémy nedělaly ani podkladové mapy, ve kterých bylo několik souřadnic zakresleno chybně. Z hlediska organizace práce v místě si týmy vyzkoušely i práci čtyř fotografů naráz, která se ukázala jako schůdná cesta. Čtvrtý den, ve kterém se takové focení realizovalo, však narušil defekt na kole jednoho z vozů. V tu chvíli se náramně osvědčilo to, že na akci byly vozy dva. Druhý vůz svezl účastníky z vesnic a první byl mezitím opraven.

Z hlediska nahrávání fotek a základní kategorizace nenastal vážný problém. Opět jsme využili přehledových tabulek s odkazy do Wikipedie a kategorií Wikimedia Commons, do kterých jsme přepsali jednotlivé lokality, tak jak byly foceny z papírů, které dodali jednotliví vedoucí týmů. Rychlost a kvalita zpracování se účastník od účastníka různí. Někteří mají vynikající fotky, jiní horší. Někteří přidávají více informací, jiní méně. Při akci tohoto formátu vyžadujeme pouze správnou identifikaci hlavního objektu, tj. vesnice (města). V případě, že bychom chtěli vylepšit produkci, by stálo za zvážení nakoupit lepší, ale zároveň uživatelsky jednoduché fotoaparáty, jež by mohli využít účastníci, kteří nemají lepší techniku. Stejně tak by stálo za zvážení vybavit každý tým dronem. Některé objekty jsou z různých důvodů těžko dostupné či nedostupné, a dron by zde tak urychlil práci a umožnil dostatečné nafocení. Dal by se využít i na focení detailů architektonických památek.

Přidávání fotek do Wikipedie byl opět problém, většina účastníků to neudělala, a tak se musel činit organizátor. Zde se nabízí řešení v podobě vývoje aplikace či softwaru, které by výrazně urychlily proces zpracování popisů souborů, ale i jejich rozmístění na Wikidatech či Wikipedii. Na druhou stranu vznikla zajímavá myšlenka navázat na Wikiexpedici editatonem, kdy by se vytvářela hesla k pořízeným fotografiím. Mohlo by tak nejenom dojít k požadovanému umístění fotografií do Wikipedie, ale i k sekundárnímu určení a užití objektů na fotografiích.

Z organizačního hlediska stále zůstává Wikiexpedice časově náročnou akcí. Nejvíce trvá příprava podkladů a následně případné dodatečné zpracování fotek. Na loňskou Wikiexpedici jsme poprvé výrazně využili dotazování do Wikidat a vygenerovali jsme si seznamy všech sídel v daném regionu; seznam jsme následně ručně probrali a určili sídla, která je potřeba vyfotit. Zde nám pomohla Wikimedia Polsko, konkrétně uživatel Yarl, který poradil, jak sepsat dotaz do Wikidat. Pomoc Wikimedia Polsko, hlavního sponzora akce, přišla vhod i v jiných oblastech, jako je komunikace s hotelem a zaplacení ubytování přímo či částečné vnitřní PR akce. Bohužel nastaly problémy s účtováním akce. Jednak organizátor špatně sestavil rozpočet, jednak nebylo moc jasné, jak vyplňovat polský cesťák; nastaly problémy v komunikaci a opozdilo se vyúčtování. To vedlo k neúměrné zátěži organizátora, zejména v oblasti finanční, kde musel řadu věcí dofinancovat ze svého. Z dlouhodobých zkušeností tak vysvítá, že financovat takovéto akce z pobočkových rozpočtů zbytečně zatěžuje organizaci akce. Jednak pobočky nemají na takové akce, pro ně rozpočtově větší, dobré standardizované postupy, jednak seznamovat se se způsoby účtování různých poboček je pro organizátory zase další práce navíc. Ač se to nezdá, je způsob účtování donátorem důležitý pro naplánování celé akce a způsoby účtování se mezi pobočkami liší.

RozpočetEditovat

Hlavním sponzorem Wikiexpedice Dolní Slezsko byla Wikimedia Polsko, část do projektu vložil i organizátor.

Níže uvedená tabulka porovnává původně schválené náklady a skutečný stav. Jednotlivé částky jsou v českých korunách. Pro přepočet z polského zlotého byl vzat kurz 1 zlotý = 5,86 koruny platný k 10. únoru 2020.

Výdajová položka Schválené náklady Skutečné náklady Uhradil organizátor
Poznámky
Doprava 16 831 8958 491 Důvodem pro nižší náklady na dopravu je jistě menší počet účastníků, ale i bližší poloha ubytování, která nebyla známa v době podání žádosti o grant.

Část nákladů na dopravu uhradil organizátor v důsledku problémů s vyúčtováním.

Ubytování 10 204 11494 0 Důvodem pro vyšší náklady na ubytování, než byl schválený rozpočet, bylo, že organizátor měl chybu v původním návrhu rozpočtu. Namísto požadovaných 32 nocí jich měl v rozpočtu pouze 16.[P 2] Další problém vznikl v momentě, kdy došlo k zaplacení hotelu pobočkou[P 3] a následně se nedostavili dva účastníci. Ač organizátor oslovil asi 20 potenciálních wikifotografů z Polska, Česka a Německa, nepodařilo se mu již tato místa znovu obsadit.
Stravování 4 926 7412 3600 Původní žádost byla 3929 korun, WMPL upravila na 4926 (?) a schválila 4926. Při platbě ubytování též WMPL zaplatila za snídaně, které byly poměrně drahé, stály asi 250 korun na osobu. V důsledku táhlých problémů s vyúčtováním se organizátor pro zjednodušení rozhodl doplatit účastníkům stravné ze svého, dle původního modelu 200 korun na den a účastníka.
Ostatní 2 815 1500 1500 Zahrnuje mapové podklady, opravu defektu kola v místě a část pojištění.[P 4] Zbytek si uhradili účastníci ze svého. Nebylo fakturováno Wikimedii v důsledku komplikací při vyúčtování.
Celkem 34776 29364 5591

Tabulka dalších výdajů, které se neprojevily v žádosti o grant k Wikimedia Polsko, ale bylo nutné je uskutečnit.

Výdajová položka Vydáno Kdo Poznámky
Mobilní telefon pro tým B 6300 Organizátor Jelikož nebyly nakonec připraveny tištěné podklady, protože se nepodařilo včas opravit chybné souřadnice, byl pro tým B zakoupen kvalitní telefon určený pro navigaci mezi jednotlivými místy zájmu.
Oprava vozu B 2500 Organizátor Nutná oprava vozu pro použití na delší akci v cizí zemi.
Celkem 8800

Původní rozpočtovou žádost předloženou Wikimedia Polsko jsme nepřesáhli, ale byla asi o 5000 korun nižší. S ostatními náklady se musí vždy počítat, protože se nedají predikovat.

PoznámkyEditovat

  1. Nově nafocená sídla jsou v tomto smyslu vesnice, které nemají dvě a více fotek, nebo fotky mají, ale ty jsou nekvalitní.
  2. Důvodem pro podání chybného rozpočtu bylo to, že si organizátor rozpočet nezkontroloval a že byl dosti přetížený. Wikiexpedici Dolní Slezsko předcházela Wikiexpedice Dolní Vožice, která měla toho samého organizátora. Pro příště se jeví jako vhodné řešení, aby po organizátorovi někdo rozpočet zkontroloval či se akce zagregovaly do jednoho grantu. V momentě zjistění problému byl problém komunikován s Wikimedia Polsko.
  3. Původní požadavek byl pouze zaplatit kauci. Wikimedia Polska však operativně zaplatila celou cenu. Právě z důvodu možnosti vypadnutí někoho z účastníků se snažíme jako organizátoři neplatit za ubytování nikdy dopředu.
  4. Mapy byly účastníkům k dispozici jako slepé v dostatečném zvětšení, aby si mohli do nich připravit plán cesty.