Otevřít hlavní menu

Wikipedie:WikiProjekt Matematika/Proběhlé diskuse/1

Funkce sign diskuseEditovat

co považujete za lepší?

 
 

Nevím, která varianta je u nás častější, na anglické Wiki se používá druhá varianta. --Irigi 14:59, 2. 6. 2006 (UTC)

Já jsem se setkal v mnohem větší míře s  , takže jsem pro tuto variantu. --Pavel Kotrč 09:36, 3. 6. 2006 (UTC)
OK, zapsal jsem to tedy mezi dohodnuté značení - první verzi jsem viděl v některých starších knihách, ale taky mám pocit, že druhá verze je v současnosti rozšířenější. --Irigi 10:20, 3. 6. 2006 (UTC)

Diskuse o zápisu maticEditovat

Malé matice napíšeme pomocí <math>A=\begin{bmatrix}a&b\\c&d\end{bmatrix}</math>

Výstup:  

Větší matici zapíšeme takto <math>A=(a_{i,j})</math> pro <math>i \in 1..n</math>, <math>j \in 1..m</math>

Výstup:   pro  ,  

Pro matice standartně používáme velká písmena a pro prvky písmena malá s dolními indexy. První index určuje řádek a druhý sloupec.

Jenom několik připomínek. Především by podle mého bylo lepším pokud bychom používali zavedenou českou notaci pro matice
 
která je podle mého v českém prostředí stále ještě užívaná více (viz např. Pěstujeme lineární algebru, Zahradník, Motl; Přehled užité matematiky: Karel Rektorys, apod.) a přebírat anglické značení podle mého není nejšťastnější (to můžeme rovnou psát uzavřené intervaly s hranatými závorkami a místo přirozených logaritmů ln(x) psát log(x))
Co se týká indexování prvků matice, není nikdy dobré oddělovat indexy čárkou, protože jinde v matematice čárka před indexem značí jeho souřadnicové derivování, takže bych zapisoval prvky jen jako:
  pro  ,  
Často se také píše první index nahoře (Zahradní, Motl), ale souhlasím, že to asi není úplně běžné (i když si myslím, že je to správnější, aby se dodržovalo pravidlo sčítání přes jeden index nahoře a jeden index dole ve složkovém zápisu vektorů a matic), takže nevím. Prosím o komentář. Díky!
--Irigi 19:24, 20. 5. 2006 (UTC)


Diskuse o zápisu maticEditovat

Chtěl bych se zeptat ostatních na názor ohledně zápisu prvků matice. Podle mého názoru je potřeba zvolit jednotný způsob značení, který budeme na české Wiki používat. Varianty jsou víceméně dvě.

 

První způsob značení je zahradníkovská notace použitá např. v Pěstujeme lineární algebru (její výhody viz článek matice), kdežto druhý způsob je používán běžně téměř ve všech ostatních skriptech. Podle mého názoru je první způsob správnější a rozhodně bych jej zmínil alespoň v článku matice. Jde ale o jiné články. Obávám se, že již nejsem schopný posoudit, co běžný čtenár Wikipédie ocení víc a zda je zahradníkovský způsob „stravitelný“. Pokud myslíte, že je obtížný, nebo matoucí, pak bych možná na ostatních místech používal zjednodušený zápis s indexy dole. Také - jak jsem psal výše - bych používal kulaté závorky - hranaté se používají v anglické literatuře a na anglicke Wiki. --Irigi 15:01, 2. 6. 2006 (UTC)

Já jsem rozhodně pro druhý způsob, tzn. oba indexy dole. S tím prvním jsem se za celou dobu studií nesetkal a obecně bych řekl, že se v současnosti moc nepoužívá. Přijde mi takový „neintuitivní“... --Pavel Kotrč 17:00, 2. 6. 2006 (UTC)
Ono je bohužel škoda, že i v obecně v české literatuře je ve značení v lineární algebře velký zmatek. Zahradníkovský způsob obhajuji hlavně proto, že dodržuje Einsteinovo sumační pravidlo, tedy že se znak sumy vynechává, a jsou-li ve členu dva stejně nazvané indexy v opačné poloze, pak se sčítá přes všechny jejich možné hodnoty. Pokud si člověk zvykne na tento zápis, bude pro něj pak snazší přejít k tenzorům. Na druhou stranu uznávám, že je to nerozšířený způsob. Ale na třetí stranu proč opakovat nepřesnosti autorů skript, když můžeme začít psát články v konzistentním značení? --Irigi 19:34, 2. 6. 2006 (UTC)
Omlouvám se, nevšiml jsem si, že se tahle diskuse týká jen lineární algebry (je to tak?) - myslel jsem, že jde o obecný způsob zápisu matic kdekoliv. Takže ano, pokud je první způsob pro použití v LA výhodnější, budiž. Ale myslím si, že v různých jiných oblastech (např. teorie grafů, ale i nakonec ta analýza) je opravdu ten druhý způsob rozšířenější, takže by mu čtenáři rozuměli více. --Pavel Kotrč 09:40, 3. 6. 2006 (UTC)
První typ zápisu by mohl být problematický v případě použití mocnin, proto se též přikláním k druhé variantě.

Matice bych označoval tlustým písmem (A) obdobně jako vektory, protože uvážíme-li, že matice 1 krát m, nebo n krát 1 je vektor, který se značí tučně, bylo by podivné, kdyby se matice najednou značily jinak, když jde de-facto o stejný objekt (tenzor druhého řádu) a používá stejné násobení (maticové násobení = skalární součin). --Irigi 19:34, 2. 6. 2006 (UTC)

Založení projektuEditovat

Zatím jsem jen založil projekt a udělal malinkatou ukázku (kousíček matic). Pokud se chce někdo přidat tak vítám. A příští věci co budu chtít protlačit do projektu nejdřív hodím na diskuzní stránku. Ale chtěl jsem v projektu pro začátek něco mít. Hok 18:00, 10. 7. 2005 (UTC)

Jsem pro převzetí anglického značení se vším všudy, protože na některých vysokých školách se podle tak už učí. Nehledě na to, že lidé používající matematický software nebo lidé programující se s ničím jiným nesetkají. --Bubla 12:55, 7. 8. 2006 (UTC)
Taktéž jsem pro to psát diferenciály jako   místo  . Krom toho, že je to přípustné a rozšířenější, tak je to i méně pracné. --Bubla 13:43, 8. 8. 2006 (UTC)
Na značení snad existuje ČSN. A ta současná odpovídá anglickému značení. I když školy většinou používají jen části této normy... na MFF poku vím je zvykem psát uzavřené intervaly  , ale otevřené   namísto (pokud se nepletu) normou zadefinovaného  . --Tutchek 01:52, 3. 4. 2007 (UTC)

Matematická struktura a abstraktní algebraEditovat

Navrhuji, že

Více info též na diskusních stránkách těchto článků. --Pavel Jelínek 2. 9. 2010, 13:10 (UTC)

 Hotovo Hotovo. Zagothal 16. 9. 2010, 15:34 (UTC)


Kategorie "Matematické pojmy"Editovat

Kategorie:Matematické pojmy se jeví obdobně. Snad každý matematický "Pojem" patří do jemu příslušné teorie/disciplíny a každé matematické slovo je pojmem. Má smysl uchovávat takovou samostatnou kategorii?--Fafrin 3. 9. 2010, 11:45 (UTC)

Kategorie původne obsahovala 5 článků: Číslo, Diskrepance, množina, binom, index. Ty byly po řadě zařazeny do kategorií (většinou v nich již byly) - Čísla, Logika a Diskrétní matematika, teorie množin, algebra, matematické zápisy. Rád bych tímto navrhnul smazání dané kategorie s odůvodněním, že každý matematický článek(s výjimkou historických) se pravděpodobně zabívá pojmem (tudíž se jedná o kategorii tak širokou až je zbytečná) z nějakého konkrétní matematické disciplíny.--Fafrin 4. 9. 2010, 18:27 (UTC)

 Hotovo Hotovo. Zagothal 16. 9. 2010, 15:41 (UTC)

Teorie a DisciplínyEditovat

Kategorie:Teorie množin jsem přesunul z Kategorie:Matematika do Kategorie:Matematické teorie. Říkám si však, jestli by nebylo vhodné nějak sloučit či seředit kategorie Kategorie:Matematické teorie a Kategorie:Obory a disciplíny matematiky. Se svým úzce zaměřeným vzděláním si na to však netroufám.--Fafrin 3. 9. 2010, 10:52 (UTC)

Já si myslím, že by to bylo dobré, ale taky nevím jak. Zagothal 3. 9. 2010, 12:06 (UTC)
Navrhuji smazat "Matematické teorie" a jejich celý obsah přesunout do "Obory a disciplíny matematiky"--Pavel Jelínek 3. 9. 2010, 13:57 (UTC)
OK. Pojdmě na to. Zagothal 3. 9. 2010, 14:08 (UTC)
Popřesouvano, mám dát smazat tu prázdnou kategorii? Zagothal 3. 9. 2010, 14:29 (UTC)
Diskuse o smyslu té kategorie už byla jednou vedena s jejím zakladatelem, který její smysl do určité míry obhájil. Ovšem podstatné je, že momentálně byla prázdná a bez interwiki, tedy jsem ji smazal. --Tchoř 3. 9. 2010, 20:08 (UTC)
Myslím, že obor i disciplína je dosti neutrální pojem. Jinak jak jsem se díval na jiné wiki, tak z velkých to mají rozdělené asi jen na eswiki. Většinou mají hlavní obory přímo v kategorii matematika (např.: de) či někteří v jedné skupině (en). Tak na tom ve světě moc shoda není.Zagothal 3. 9. 2010, 21:20 (UTC)

 Hotovo Hotovo. Zagothal 16. 9. 2010, 15:41 (UTC)