Wikipedie:WikiProjekt Kvalita/Test kvality Informatika

Po hodnocení článků TOP100 v dubnu 2009 jsem vypracoval další test kvality článků na české Wikipedii. Tentokrát jde o 61 článků, převážně z oblasti informatiky a elektroniky. Pro výběr článků byl zvolen opět trochu originální způsob, který je podobný stromové struktuře. Systém výběru spočívá ve výběru jednoho náhodného kořenového článku, ze článku jsou pseudonáhodně vybrány čtyři odkazy na články ve wikipedii, z každého dalšího tři, poté dva a nakonec jeden. Jde o pseudonáhodný výběr, protože jsem se snažil uměle udržet témata článků alespoň trochu v oblasti informatiky, případně elektroniky, ikdyž se to bohužel na sto procent nepodařilo. Obsah některých článků a nedostatek vnitřních odkazů mě donutil upustit od původně zamýšleného systému výběru. Původně zamýšlených 65 článků se snížilo na 61. Systém hodnocení zůstal stejný, jako v TOP100.

Stromm.png

Tabulka hodnoceníEditovat

Články jsou zařazovány do těchto kategorií s mezistupni:

  • I - nejlepší nebo dobrý článek
  • II - pěkný článek
  • III - průměrný článek
  • IV - pahýl nebo delší článek nekonsolidovaný
  • V - krátký, copyvio, rozházený atd.

K přiřazování do kategorií je ještě vždy stručný slovní popis.

Stromový způsob postupu při testu je na obrázku vpravo.

Výsledky testuEditovat

Číslo Článek Kvalita Komentář
01 Počítačová síť III/IV Průměrný článek, nedostatek aktuálních informací.
02 Local Area Network III/IV Málo informací.
03 IEEE III Průměrný článek.
04 Kroucená dvojlinka III Průměrný článek, nejsou zdroje.
05 Router III/IV Článek by potřeboval kompletní restrukturalizaci.
06 Ethernet III Poměrně dobrý článek, chybí odkazy a zdroje.
07 Wi-Fi III/IV Článek je příliš stručný, chybí například jakýkoli popis AP, přenosových rámců a podobně.
08 VLAN IV Pahýl.
09 Alexander Graham Bell III/IV Článek je poměrně stručný, chybí odkazy na zdroje.
10 IEEE 802.11 III Dobrý článek, škoda je, že jsou článek Wi-Fi a IEEE 802.11 zvlášť.
11 WAN IV Článek je příliš stručný.
12 Signál III/IV Článek obsahuje poměrně malé množství ínformací.
13 Anténa III/IV Článek by bylo třeba rozšířit. Chybí zde hlavně obrázky.
14 Koaxiální kabel IV Článek je spíše pahýl.
15 Referenční model ISO/OSI III Poměrně pěkně zpracovaný článek. Chybí odkazy na zdroje.
16 Internet Protocol III/IV Článek je poměrně stručný, pro představu ale dostačující.
17 NAT IV Článek má rámcové informace o problematice NAT, problém je však s jeho strukturou, chybí spousta odkazů v rámci Wikipedie i odkazy na zdroje.
18 Switch III/IV Článek obsahuje obecné informace, chybí odkazy na zdroje.
19 Optické vlákno II//IV V zásadě dobře zpracovaný článek, jen s malým množstvím pravopisných chyb. Některé číselné informace jsou starší.
20 CSMA/CD IV Článek je spíše pahýl, chybí například výpočet pseudonáhodné doby čekání a podobně.
21 Access point III/IV Pěkně zpracovaný, ale stručný článek.
22 SSID III/IV Krátký článek.
23 802.1X III/IV Základní informace.
24 Patent IV Pahýl, encyklopedicky dostačující.
25 Telefon III/IV Článek má pouze historický náhled, není zde prakticky zmínka o principu funkce dnešního přístroje. Chybí také odkazy na zdroje.
26 ISP V Článek by potřeboval rozsáhlé úpravy. Je psán zmatečně, špatný encyklopedický styl.
27 Přepojování paketů IV/V Článek je pahýl. Částečně doplněn význam z počítačových sítí.
28 QoS IV Pahýl
29 MIMO IV Krátký článek.
30 Přenos signálu V Článek obsahuje pouze textově psané schéma vysílání a přjímání signálu. Celkově vzato tento článek téměř nemá význam.
31 Informace V Tento článek není encyklopedicky moc přínosný, potřebuje úpravy.
32 Dipól X Článek je pouze rozcestník.
33 Ferit V (přesměrováno na Binární diagram železo-uhlík) Tento článek je celkem ucházející, ale pojem ferit je v něm vysvětlen pouze principem. Ferit by si časem zasloužil vlastní článek, kde by mohla být popsána technologie výroby, využití feritů a podobně.
34 Kabel IV Poměrně ucházející krátký článek. Uvítal bych obrázky.
35 Dielektrikum IV Krátký článek, poměrně ucházející.
36 ICMP IV Článek by mohl být rozšířen například o příklady zápisu příkazu ping a traceroute, výpisu příkladů odpovědí na ping a traceroute atd.
37 DNS II Pěkný článek, dobře vysvětlený princip řešení dotazu.
38 TCP III Zatím nejsou dopsány všechny prvky obsahu. Jinak celkem slušný článek.
39 IP adresa III Poměrně ucházející článek. Chybí však důležité odkazy na další články jako např maska podsítě atd. V článku chybí odkazy i obecně.
40 Gateway III/IV Dostačující článek.
41 UPnP X Jde o článek na anglické wiki. Oproti článkům na české je značně kvalitnější.
42 Web IV Článek je spíše pahýl.
43 Infračervené záření III/IV Krátký článek, chybí odkazy na zdroje.
44 CSMA/CA III/IV Krátký článek, ale je vysvětlen princip. Chybí odkazy na zdroje.
45 DHCP III Krátký ale v zásadě dobrý článek. Jsou odkazy na zdroje.
46 Ad hoc IV Pahýl.
47 RADIUS III/IV Stručný ale dostačující článek pro rámcovou představu. Opět chybí odkazy na zdroje.
48 Autorské právo II Pěkný článek.
49 IP telefon III Článek by mohl být zozsáhlejší. Chybí informace o protokolech, registraci atd.
50 ADSL III/IV Článek je psán místy laicky a místy odborněji. Celkový dojem působí nekomplexně.
51 IMS IV Článek je psán příliš odborně a není příliš aktualizován.
52 Síťový port IV Článek je moc stručný.
53 OFDM IV Článek je pahýl, nejsou odkazy na zdroje.
54 Modulace III Článek je docela ucházející, uvítal bych podrobnějši popisy. Encyklopedicky dostačující, nejsou bohužel odkazy na zdroje.
55 Data IV/V Článek je příliš stručný, chybí jasná definice pojmu.
56 Elektromagnetické vlny IV Článek je pahýl.
58 Stíněný kabel III Poměrně dobrý článek.
59 Izolant III Stručný článek, ale problematika je pěkně vysvětlena.
60 Ping III/IV Článek je stručný ale více méně dostačující.
61 TLD II Pěkný článek.
62 SSH I/II Velice pěkný článek z oblasti informatiky.
63 IP datagram III Článek dobře vystihující problematiku. Chybí odkazy na zdroje.
64 Jabber III Průměrný článek.

(pozn. byly vynechány články 57 a 65, protože na ně nebyla přímá návaznost vnitřním odkazem. Některé články nejsou hodnoceny, jsou v hodnocení označeny písmenem X.

Grafické a statistické vyhodnoceníEditovat

Kvalitní třída Počet
I 0
I/II 1
II 3
II/III 0
III 14
III/IV 20
IV 18
IV/V 2
V 3

Na těchto dvou grafech jsou vidět následující údaje:

  • Na levém zhruba rozložení kvality článků zprůměrované podle jednotlivých tříd.
  • Na pravém grafu koláčové zastoupení jednotlivých tříd kvality

ShrnutíEditovat

Po předchozím testu jsem předpokládal, že tento test dopadne trochu lépe. Průměr 3,53 však není nikterak dobré číslo. Články z informatiky jsou velice často pahýly nebo krátké články, ve kterých jsou kusé informace. V článcích chybí velice často odkazy na zdroje, přestože jsou to často články o protokolech či standardech, které mají své specifikace. Ve srovnání s anglickou Wikipedií je na tom česká, alespoň v oblasti informatiky, poměrně špatně.