Wikipedie:WikiProjekt Kvalita/TOP100 2009

Po několika testech kvality článků na české wikipedii jsem se rozhodl vytvořit další test, který však nebude hodnotit články vybrané náhodně, ale články nejvíce navštěvované. Pro tento test jsem vybral 100 nejnavštěvovanějších článků české Wikipedie za první tři měsíce roku 2009. Jako zdroj posloužila statistika ze stránek wikistics.falsikon.de[1], na kterých jsou různé statistiky návštěvností jednostlivých Wikipedií. Ve statistice je vždy TOP1000 nejnavštěvovanějších stránek Wikipedie včetně systémových. Ručně jsem tedy vybral 100 stránek tak, aby šlo přímo o články a aby se žádný neopakoval. Systém hodnocení jsem zvolil od I do V s použitím mezistupňů. Slovní popis hodnocení je podobný, jako v testu kvality z roku 2007. Tento test jsem pojmenoval TOP100 2009. (pozn. aby se správně řadilo č. 100 bylo nahrazeno č. 991).

Tabulka hodnoceníEditovat

Články jsou zařazovány do těchto kategorií s mezistupni:

  • I - nejlepší nebo dobrý článek
  • II - pěkný článek
  • III - průměrný článek
  • IV - pahýl nebo delší článek nekonsolidovaný
  • V - krátký, copyvio, rozházený atd.

K přiřazování do kategorií je ještě vždy stručný slovní popis.

Výsledky testuEditovat

Číslo Článek Kvalita Komentář
01 Evropská unie II/III Pěkný článek, aktulizované informace, velké množství odkazů do jiných článků wikipedie, ale i mimo ni. Bohužel v článku chybí některé ze základních informací,jako je hymna EU, vysvětlení významu vlajky EU a podobně. Celkově by se mohl dolpnit bod obsahu s názvem "Symboly EU."
02 Česko III Dle mého názoru by se měl článek spíše jmenovat Česká republika a heslo Česko by na něj mělo být přesměrováno. Obsah duplicity informací (délka hranice se sousedními státy). Obsah informací je těžké hodnotit, neboť většina článku má odkaz na jiná hesla wikipedie, kde je vždy podrobnější popis. Nedostatek jich je ale v části týkající se dopravy a hlavně kultury (žádná zmínka o umělcích). Velice také chybí bod obsahu "národní zvyky." Vzhledem k tomu, že se článek týká našeho státu, mohl by být o dost lepší.
03 Wiki II/III Pro vysvětlení pojmu poměrně pěkný a rozsáhlý článek, dobrý encyklopedický styl. Co bych mohl vytknout je poměrná složitost a odbornost některých použitých konstrukcí, která může být pro laika hůře pochopitelná. Doplnit by se mohly konktétní příklady aplikací například s obrázky a podobně.
04 Německo I/II Velicě pěkný článek, je na vyšší úrovni než článek Česko. Poměrně velké množství informací, přehledné členění, nechybí obrázky ani nic podobného. Článek je poměrně často aktualizován.
05 Praha II Pěkný článek o hlavním městě ČR, poměrně dobré členění, mezery jsou zde zejména v oblasti kultury. V oblasti průmyslu bych uvítal aktuálnější informace. Líbí se mi například informace z oblasti klimatických podmínek a průměrné hodnoty teplot a srážek.
06 Druhá světová válka II Velice dobře zpracovaný článek, v minulosti byly už několikrát opravovány jeho informační nepřesnosti. Líbí se mi zvláště to,jak je rozvinuta kostra článku a zároveň je pro detailnější informace k bodům vytvořen nový článek.
07 Francie II Dobře encyklopedicky zpracovaný článek. Jsou zde jen mírně starší statistická data týkající se hlavně ekonomických dat. Rozsah i přesnost je menší než například u článku Německo.
08 Spojené státy americké III Data,která se v článku vyskytují jsou dobře členěna a zpracována. Chybí však jakékoli zmínky o umění, kultuře, sportu a podobně.
09 Evropa I/II Velmi dobrý encyklopedický článek. Funguje zejména jako raámcový popis a pak jako rozcestník pro jednotlivé podrobné informace. Bohužel není zařazen v kategorii dobrý článek, přestože by na něj mohl aspirovat.
10 Česká Wikipedie III Pěkný článek o české mutaci wikipedie. Jak je i v samotném čláku uvedeno, článek obsahuje nepodložené informace a odhady. Statistická data by mohla být aktuálnější. Chybí mi tu alespoň okrajové vysvětlení pojmu wiki.
11 Wikipedie II Pěkný článek, který encyklopedicky popisuje encyklopedii. Dle mého názoru v článku nic zásadního nechybí.
12 Karel IV. II Pěkný článek o popisu osobnosti.
13 RSS III/IV Článek obsahuje podstatné informace pro laický popis, mohl by však být rozšířen.
14 Rusko II/III Pěkně psaný a strukturovaný článek. Je zde potřeba doplnit informace o kultuře, zvycích obyvatelstva, sportech atd.
15 Jindřich VIII. Tudor III Průměrný článek o osobnosti.
16 Rakousko II Pěkný článek, narozdíl od jiných článků o zemích je zde rozvedena i kultura a podobně. Nechybí ani zajímavosti (rovnoprávnost pohlaví) a podobně. Statistická fakta by mohla být aktuálnější.
17 Španělsko II/III Poměrně dobře zpracovaný článek. Encyklopedicky dostačující.
18 Izrael I/II Velice povedený článek, dobré členění i dostatek informací.
19 Slovensko II/III Lehce nadprůměrný článek, chybí však některé údaje v jednotlivých částech (doprava).
20 Londýn II Pěkný článek, většina detailů v článkách přes odkaz.
21 Spojené království III Průměrný článek, méně informací než v předešlých (např. absence umění).
22 První světová válka I/II Velice pěkný článek, dobrá struktura i styl popisu. Dobře doplněno grafikou.
23 Karel Čapek II/III Poměrně dobře zpracovaný článek, přestože je stylizovaný spíše jako učebnice literatury.
24 Božena Němcová III Průměrný článek, trochu hůře zpracovaný než článek Karel Čapek.
25 Austrálie III Průměrný článek, opět absence mnoha informací. Dost stručně popsaná demografie a dokonce i fauna a flora i přes její výjimečnost.
26 Polsko III/IV Poměrně neštasně pojatý článek. Například délky hranic bych uvítal spíše v geografii než v definici. Je zde třeba jen malá zmínka o náboženství, přestože je Polsko jedním z nejvíce katolických států a podobně.
27 Kanada I/II Velice pěkný článek. Informace jsou dobře člěneny a jsou v rámci mezí aktuální.
28 Země I/II Výborně encyklopedicky zpracovaný článek, zvláště pěkné jsou interaktivní prvky.
29 Facebook II Poměrně dobrý rámcový popis pro laiky. Mohly by být lépe popsány problémy s veřejností dat a zneužívání tohoto systému například zaměstnavateli a podobně. Dále by zde mohla být zmínka o zakládání profilů například některými státními institucemi a podobně.
30 Internet II/III Poměrně dobrý a rozvíjející se článek. Jsou zde poměrně stručné informace, ale encyklopedicky dostačující.
31 Voda I/II Dle mého názoru velice dobrý článek. Některé informace by mohly být aktuálnější.
32 Itálie III/IV Článek s podobnými chybami jako polsko. Velice stručná historie a téměř nulová zmínka o umění, kterého je Itálie takřka kolébkou.
33 Afrika III Moc stručný úvod, hodně heslovitě psaný článek. Menší nedostatky grafického rozložení. Poměrně stručné demografické údaje a podobně
34 Adolf Hitler II/III Dle mého názoru dobrý a informačně bohatý článek. Jsou zde ale pochybnosti o nezaujatosti pohledu.
35 Švýcarsko III Průměrný článek, který je však potřeba doplnit. Je zde dobře popsána historie a politické principy, ale chybí cokoli o náboženství, zvycích a kultuře atd.
36 Baroko III Průměrný článek, chybí detaily.
37 Penis IV Článek s malým rozsahem a informačními nedostatky. Na hranici pahýlu.
38 Marie Terezie II Pěkný článek o osobnosti.
39 Jan Amos Komenský II Pěkný článek o osobnosti.
40 New York I Krásný článek, dokonale zpracován systém odkazů a zdrojů, informačně rozsáhlý a přesny, dobré členění. Zařazen mezi dobré články české Wikipedie.
41 Tudorovci III Průměrný článek, u panovníků z rodu mohly být alespoň zevrubné popisy a ne jen samotný odkaz.
42 Pohlavní styk III Průměrný článek jak podáním tak obsahem.
43 Jan Hus II/III Průměrný článek o osobnosti. Některá fakta nejsou podložena zdroji.
44 Renesance III Průměrný článek o slohu. Článek by mohl obsahovat více konkrétních informací, například stavby postavené v tomto stylu a podobně.
45 Japonsko III/IV Průměrný článek. Chybí informace o japonské kultuře a zvycích, kuchyni, typických sportech a podobně. Informačně málo rozsáhlý.
46 Hypertext Transfer Protocol III Průměrný informatický článek. Čekal bych více informací o www stránkách a HTML, případně URL a podobně.
47 Čína IV Článek popisuje pouze čínská území. Jde o pahýl.
48 Derivace II/III Poměrně dobrý článek, dobře použitelný jako okamžitá pomoc při výpočtu.
49 Velikonoce III Průměrný článek, encyklopedicky dostačující.
50 Řecko III/IV Opět chybí informace o řeckých zvycích, typické kuchyni, rybolovu, kultuře atd.
51 Belgie III Průměrný článek, poměrně stručne podané informace, uvítal bych stručný popis bruselu jako sídla institucí EU.
52 Tomáš Garrigue Masaryk II/III Poměrně dobře zpracovaný článek, ikdyž jeho větší část je spíše bodový výčet. Uvítal bych více informací v úvodu.
53 Masturbace II/III Článek s dostatečnými informacemi a zajímavostmi z historických pohledů.
54 Ropa III Průměrný článek, mírné nedostatkdy v odkazech na zdroje, mohl by být lépe zpracován úvod atd.
55 Švédsko III/IV Článek není dostatečně rozsáhlý, spousta věcí uvedena pouze jako seznam.
56 William Shakespeare III Průměrný článek o osobnosti
57 Indie III/IV Hodně stručný článek, opět téměř žádné informace o místních zvycích, kultuře, kuchyni, produkci atd.
58 Slunce I/II Pěkný článek.
59 Bedřich Smetana IV V článku není dostatek informací, chybí jakékoli odkazy na zdroje.
60 Asie IV Tento článek obsahuje velice málo informací.
61 Maďarsko II Pěkný článek, dobře zpracované odkazy na zdroje, dostatek informací.
62 Gotika III Průměrný článek, občas chybí odkazy na zdroje.
63 Egypt III Průměrný článek, chybí odkazy na zdroje, chybí informace o kultuře, nábožensví a zvycích.
64 Norsko III/IV Opět nedostatek informací.
65 Ukrajina I Výborný článek, dobře rozčleněno, dostatek informací, výborně zpracované odkazy na zdroje. Zařazen do kategorie dobrých článků.
66 Jan Kaplický III/IV Článek se vyvíjí.
67 Nizozemsko III/IV Článek je poněkud stručný, potřebuje výrazně doplnit.
68 Anglie III Článek není nejdelší, ale popisuje jen jednu z částí komplexnejšího článku Spojené království. Chybí odkazy na zdroje.
69 Finsko III Průměrný zeměpisný článek.
70 Národní divadlo III Článek je neúplný, chybí například informace o divadelním souboru a podobně.
71 Napoleon Bonaparte III Průměrný článek o osobnosti, ve kterém chybí odkazy na zdroje.
72 Entropa I/II Velice pěkný a aktuálně se rozvíjející článek. Dobře udělané odkazy na zdroje.
73 Psychologie II Dobře rozčleněný a popsaný článek. Nejsou uvedeny zdroje.
74 Barack Obama II Na žijící osobnost velmi pěkný a rozvíjející se článek. Dobře zpracované zdroje.
75 Brno III Průměrný článek. Některé části by mohly obsahovat více informací.
76 Wolfgang Amadeus Mozart III Průměrný článek o osobnosti. U děl by mohlo být více informací, než jen seznam atd.
77 Irsko III/IV Poněkud stručný článek, chybí odkazy na zdroje.
78 Cibulkovy seznamy V Krátký článek.
79 Anna Boleynová III Průměrný článek.
80 Formát papíru III Průměrný článek, mohlo by být i více informací.
81 Islám II/III Poměrně pěkný článek s dobře zpracovanými zdroji. V článku o náboženství by toho mohlo být více.
82 Romantismus III/IV V některých částech chybí ínformace.
83 Paříž III/IV Poněkud stručný článek. Nejsou například téměř žádné zmínky o turismu atd. Chybí odkazy na zdroje.
84 Píča III Vskutku zajímavý článek. Chybí některé odkazy na zdroje.
85 Portugalsko III Průměrný článek, chybí odkazy na zdroje a některé části jsou příliš stručné.
86 Československo III/IV V tomto článku je zpochybněna přesnost faktických informací. Chybí odkazy na zdroje a přesnost se tedy nedá snadno ověřit.
87 Goniometrická funkce II Pěkně zpracovaný matematický článek. Informace se dají rychle použít jako pomoc při výpočtech.
88 Brazílie III/IV Některé části článku jsou moc stručné (historie) a úplně chybí spousta informací, týkajících se brazilské kultury, tusrismu a podobně.
89 Leonardo da Vinci II/III Průměrný článek, húře zpracované odkazy na zdroje.
90 Václav Havel II Pěkný článek o osobnosti
91 Marihuana III Průměrný článek
92 Řecká mytologie III Tento článek je spíše rozcestník. Je poměrně obsáhlý.
93 Slovník spisovné češtiny IV Tento článek je spíše pahýl.
94 Dánsko III/IV Průměrný článek, potřeboval by doplnit informace
95 Jan Neruda III/IV Článek je v určitých pasážích stručný, hůře zpracované zdroje.
96 Řím III Průměrný článek, některé části jsou spíše seznam.
97 Antonín Dvořák III Průměrný článek, mohl by být lépe rozpracovaný.
98 Protektorát Čechy a Morava II Pěkný článek
99 Vyjmenovaná slova II Byl by to průměrný článek, ale má výjimečně dobře zpracované zdroje
991 Rumunsko III/IV Málo informací, problém se zdroji.

(pozn. byly vynechány systémové stránky, články, které se přesměrovávaly na již hodnocené (Česká republika, USA, Jindřich VIII.), rozcestníky (Velká Británie) a články smazané (Prokrastinace)).

Grafické a statistické vyhodnoceníEditovat

Kvalitní třída Počet
I 2
I/II 10
II 16
II/III 14
III 34
III/IV 18
IV 5
IV/V 0
V 1


Na těchto dvou grafech jsou vidět následující údaje:

  • Na levém zhruba rozložení kvality článků zprůměrované podle jednotlivých tříd.
  • Na pravém grafu koláčové zastoupení jednotlivých tříd kvality

ShrnutíEditovat

Hodnocení článků TOP100 dopadlo pro českou Wikipedii v zásadě dobře. Je vidět, že o hodně navštěvované články se pečuje. Průměr 2,74 určitě není špatný. Trochu mě zklamal článek Česko, který by měl být určitě o mnoho lepší. Další výtkou je fakt, že informace v článcích by měly být z ověřitelných zdrojů, na které ovšem velice často chybí odkazy. Výběr TOP100 určitě není zdaleka směrodatným kritériem výběru článků. Články typu Entropa a Jan Kaplický jsou důkazem toho,že je tento výběr dost poplatný délce časového úseku a momentálnímu mediálnímu zájmu o konkrétní informace. Náhodný výběr článků tedy určitě dává relevantnější informace o stavu české Wikipedie než tento test. Články jsem se snažil hodnotit objektivně, což je ale možné jen do určité míry, proto se také u několika článků stalo, že jsem posunul jejich hodnocení, někdy i o celý stupeň, a to převážně k horšímu. Většinou byla důvodem moje osobní znalost některých faktických údajů, které považuji za důležité a v článku se nevyskytují a podobně. Moje hodnocení je jakýsi obraz o stavu nejčtenějších článků na české Wikipedii.

(pozn. Toto hodnocení původně vzniklo jako univerzitní projekt. Dosud jsem se zabýval pouze menšími úpravami jako neregistrovaný uživatel a co se týče mých zkušeností s vytvářením a úpravami článků jsem oproti mým předchůdcům v oblasti hodnocení (Cinik), kteří se zabývali kvalitou méně zkušený. Proto přijímám případnou kritiku a výtky. ).

--Ohk 12. 5. 2009, 17:12 (UTC)