Wikipedie:WikiProjekt Knihovna/Geografie a místopis

Nabízené zdroje Editovat

U knihy uveďte hlavně autora, titul, rok vydání, příp. ISBN. U majitele stačí wikipodpis ~~~.

Česká republika Editovat

Kniha Majitel
Retrospektivní lexikon obcí ČSSR 1850-1970. Praha: Federální statistický úřad v Praze, 1978.  - oproti novějšímu podobnému z roku 2005 (dostupné online) obsahuje údaje za slovenské obce a za obce zaniklé v letech 1970-2005. Jklamo (diskuse) 5. 1. 2014, 19:48 (UTC)
HOSÁK, Ladislav; ŠRÁMEK, Rudolf. Místní jména na Moravě a ve Slezsku M-Ž. Svazek II. Praha: Academia, 1980.  Jana Lánová (diskuse)
HOSÁK, Ladislav; ŠRÁMEK, Rudolf. Místní jména na Moravě a ve Slezsku A-L. Svazek I. Praha: Academia, 1970.  Jana Lánová (diskuse)
Statistický lexikon obcí v Republice československé 1921. Díl I. Země Česká. Praha: Orbis, 1924. 598 s.  Jana Lánová (diskuse)
Statistický lexikon obcí v Republice československé 1930. Díl I. Země Česká. Praha: Orbis, 1934. 613 s.  Jana Lánová (diskuse)
Statistický lexikon obcí v Republice československé 1930. Díl II. Země Moravskoslezská. Praha: Orbis, 1935. 212 s.  Jana Lánová (diskuse)
DEMEK, Jaromír, a kolektiv. Zeměpisný lexikon ČR: Hory a nížiny. 1. vyd. Praha: Academia, 1987. 584 s.  Jana Lánová (diskuse)
VLČEK, Vladimír. Zeměpisný lexikon ČSR : Vodní toky a nádrže. Praha: Československá akademie věd, 1984. 315 s.  Jana Lánová (diskuse)
PROFOUS, Antonín. Místní jména v Čechách : Jejich vznik, původní význam a změny. 1. A-H. Praha: Československá akademie věd, 1954. 821 s.  Jana Lánová (diskuse)
PROFOUS, Antonín. Místní jména v Čechách : Jejich vznik, původní význam a změny. 2. CH-L. Praha: Československá akademie věd, 1949. 705 s.  Jana Lánová (diskuse)
PROFOUS, Antonín. Místní jména v Čechách : Jejich vznik, původní význam a změny. 3. M-Ř. Praha: Československá akademie věd, 1951. 629 s.  Jana Lánová (diskuse)
PROFOUS, Antonín. Místní jména v Čechách : Jejich vznik, původní význam a změny. 4. S–Ž. Praha: Československá akademie věd, 1957. 864 s.  Jana Lánová (diskuse)

Etnografické regiony Editovat

Kniha Majitel
BRANDL, Vincenc. Kniha pro každého Moravana. Brno: Matice Moravská, 1892.  - historické informace o Moravě - zákl. inf., průmysl, obchod, náboženství… počty obyvatel obcí s >2000 ob. k r. 1880 a 1890, archeol. nálezy, podr. historie, charakt. význ. obcí (starší vydání z r. 1863 online) Xth-Floor (diskuse)
DVOŘÁK, Rudolf. Průvodce Pojihlavím a Pooslavím. Třebíč: J. F. Kubeš, 1924. 173 s.  Xth-Floor (diskuse)
VENCÁLEK, Jaroslav. Moravskoslezský kraj - krajinné proměny. 1. vyd. Ostrava: Moravskoslezský kraj, Krajský úřad, 2013. 295 s. ISBN 978-80-87503-29-4. (česky, anglicky)  hansek141 (diskuse)
Slezsko Editovat
Kniha Majitel
CZECHOWICZ, Bogusław. Dvě centra v Koruně. Čechy a Slezsko na cestách integrace a rozkolu v kontextu ideologie, politiky a umění (1348-1458). Překlad Jindřich Kolda. 1. vyd. České Budějovice : Veduta, 2011. 331 s. (IMXI - České dějiny) ISBN 978-80-86829-60-9. Silesianus (diskuse)
ČAPSKÝ, Martin. Vévoda Přemek Opavský (1366-1433). Ve službách posledních Lucemburků. 1. vyd. Brno - Opava : Matice moravská a Slezská univerzita v Opavě, 2005. 367 s. (Knižnice Matice moravské) ISBN 80-86488-26-8, ISBN 80-724-331-5. Silesianus (diskuse)
FUKALA, Radek. Slezsko. Neznámá země Koruny české. Knížecí a stavovské Slezsko do roku 1740. 1. vyd. České Budějovice : Veduta, 2007. 344 s. (IMXI - České dějiny) ISBN 978-80-86829-23-4. Silesianus (diskuse)
JIRÁSEK, Zdeněk, a kol. Slezsko v dějinách českého státu I. Od pravěku do roku 1490. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2012. 708 s. ISBN 978-80-7422-168-2. Silesianus (diskuse)
JIRÁSEK, Zdeněk, a kol. Slezsko v dějinách českého státu II. 1490–1763. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2012. 595 s. ISBN 978-80-7422-169-9. Silesianus (diskuse)
MÜLLER, Karel. Erbovní galerie těšínské šlechty. 1. vyd. Český Těšín : Regio, 2008. 103 s. ISBN 978-80-904230-1-5. (česky a polsky) Silesianus (diskuse)
MÜLLER, Karel; ŽÁČEK, Rudolf, a kol. Opava. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2006. 611 s. (Dějiny český, moravských a slezských měst) ISBN 80-7106-808-X. Silesianus (diskuse)
ŽÁČEK, Rudolf. Dějiny Slezska v datech. 1., dotisk (2007) vyd. Praha : Libri, 2004. 546 s. ISBN 978-80-7277-172-1. Silesianus (diskuse)
ŽÁČEK, Rudolf. Slezsko. 1. vyd. Praha : Libri, 2005. 214 s. (Stručná historie států) ISBN 80-7277-245-7. Silesianus (diskuse)
Slezský sborník, roč. 109/2011, čís. 1-2. ISSN 0037-6833 Silesianus (diskuse)
Slezský sborník, roč. 109/2011, čís. 3-4. ISSN 0037-6833 Silesianus (diskuse)

Louny Editovat

Kniha Majitel
MAREŠOVÁ, Květa. Pověsti a historické příběhy z Lounska. Redakce Jan Mareš. 1. vyd. Louny: Základní umělecká škola Louny, 2012. 238 s. ISBN 978-80-260-2895-6.  Palu (diskuse)
MENOUŠEK, Jiří; RYCHTAŘÍK, Jaroslav. Louny a okolí na starých pohlednicích. 1. vyd. Louny: Digon, 2004. 206 s. ISBN 80-903348-5-7.  Palu (diskuse)
ROEDL, Bohumír, a kol. Louny. 1. vyd. Praha: NLN – Nakladatelství Lidové noviny, 2005. 448 s. ISBN 80-7106-662-1.  Palu (diskuse)
VOSTŘEL, Martin. Zmizelé Čechy – Svazek 68. Louny. 1. vyd. Praha – Litomyšl: Nakladatelství Paseka, 2011. 72 s. ISBN 978-80-7432-114-6.  Palu (diskuse)
WUNŠ, Rudolf. Dějiny svobodného královského města Loun. v GARN 1., celk. 2. vyd. Praha / Brno: Rudolf Wunš / GARN, 1868 / 2012. 164 s.  Palu (diskuse)
HOUDA, Josef. Džbán: ochranářská studie. Louny: Kulturní správa ONV v Lounech a Okresní pedagogické středisko v Lounech, 1969. 153 s.  Palu (diskuse)

Poptávané zdroje: Geografie a místopis Editovat

Kniha Poptávající