Wikipedie:Výběrové mazání

Výběrové mazání umožňuje správcům odstraňovat jednotlivé revize (verze) z historie stránek. Příslušný nástroj MediaWiki správcům umožňuje:

  • skrýt text revize;
  • skrýt editační komentář;
  • skrýt uživatelské jméno/IP adresu.

Takto smazané informace jsou přístupné jen správcům. Je-li potřeba dále omezit viditelnost revize, lze kontaktovat stevardy, kteří mohou uplatnit práva oversight.

Toto pravidlo stanovuje, jakým způsobem lze výběrové mazání používat.

Předmět výběrového mazání

Správci mohou z historie technicky odstranit libovolnou neaktuální revizi. V praxi je však povoleno jej aplikovat pouze při:

  • vložení materiálu, který znamená možné porušení zákona (například vložení textu porušující autorská práva, uveřejnění důvěrných údajů apod.);
  • výjimečně hrubém vandalismu;
  • nebo rozhodnutím komunity či arbitrážního výboru.

V případech běžného vandalismu, a to i v případě útočných textů, se aplikuje pouze revertování příslušného příspěvku na předchozí nezávadnou verzi.

Aplikace výběrového mazání

Každá aplikace výběrového mazání musí být patřičným způsobem zdůvodněna ve shrnutí, ve složitějších případech lze zdůvodnit i v diskusi k dané stránce.

V případě mazání textu, který splňuje podmínky pro výběrové mazání, znepřístupňuje mazající správce text revize spolu se shrnutím i uživatelským jménem vkladatele. Pokud mezi vložením a odstraněním problematického materiálu stránku editovali další uživatelé, je třeba skrýt i text jejich revizí. V takovém případě se nechávají jejich shrnutí i uživatelská jména veřejně dostupná. Výjimku může tvořit případ, kdy odstraněním sporného materiálu dojde i k odstranění následných úprav, pak může správce skrýt i jejich uživatelská jména a shrnutí, je však povinen takový krok patřičným způsobem odůvodnit v diskusi k dané stránce.

Pokud k porušení došlo pouze ve shrnutí editace a nikoli ve vloženém textu, znepřístupňuje se jen toto shrnutí.

Samotná uživatelská jména se z licenčních důvodů z historií neodstraňují. V případě nevhodných uživatelských jmen lze požádat byrokraty o přejmenování daného účtu.