Wikipedie:Pravidla arbitráže/Návrhy změn/archiv

Předkládám tento balíček návrhů změn arbitrážního procesu. Jde o změny navrhované pro pravidlo Wikipedie:Pravidla arbitráže a doporučení Wikipedie:Arbitrážní proces. Každý navrhovaný bod změn je zdůvodněn, můžete diskutovat u každého bodu zvlášť na diskusní stránce.

Nejdůležitějším bodem je změna postupu voleb, která by pokud možno měla začít platit už pro následující volby do arbitrážního výboru.

Upozorňuji na svůj názor, že podle změněných textů doporučení a pravidel by se měly řídit až ty případy arbitráže, které budou přijaty po případném schválení změn. (Tj. žádná změna pravidel hry v průběhu arbitráže.)

Předem upozorňuji, že rozmýšlím i další, rozsáhlejší úpravu přijímání žádostí o arbitráž (pracovní název "Předběžné jednání"), která by zahrnula tyto návrhy (tj. úpravu o dočasných opatřeních a o přijímání žádosti); podle ohlasu na ně ji sem případně vložím. Pokud se tak stane, zůstávají prioritou dosud vložené návrhy, které nebudou podmíněny přijetím té nové změny. Okino 3. 12. 2008, 00:25 (UTC)

Volby arbitrážního výboru (archiv-přijato)

Napadení blokování (archiv-nepřijato)

Přijímání žádosti (archiv-přijato)

Dočasná opatření (archiv-přijato)

Počet arbitrů (archiv-přijato)