pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Cílem Wikipedie je vytvoření encyklopedického informačního zdroje, jehož styl prózy se řídí neutrálním úhlem pohledu, se všemi informacemi ozdrojovanými citacemi věrohodných zdrojů, aby byl zachován standard ověřitelnosti.

Všichni přispěvatelé by si proto měli uvědomit, že je jejich odpovědností zajistit, aby ve Wikipedii zůstal jen takový hanlivý materiál, který je relevantní a vyhovuje výše uvedeným požadavkům. Jen tak je možno zabránit tomu, aby články ve Wikipedii obsahovaly pomluvy.

Politikou Wikipedie je mazat neozdrojovaný hanlivý materiál ihned po jeho identifikaci.

Jste-li obětí pomluvy

Domníváte-li se, že jste na Wikipedii předmětem pomlouvačných výroků, prosím:

Související články