Diskuse k Wikipedii:Pomluva

Pokud má tento text být doporučením, měly by existovat kvalitní odkazované články pomluva a nactiutrhání. Jinak OK. --Adam Hauner 18:00, 24. 1. 2007 (UTC)

No ano, proto jsem na ně dal odkazy, připadalo mi to důležité i když neexistují. Snad je někdo časem napíše. --Beren 18:01, 24. 1. 2007 (UTC)
Především by mělo být jasné, že pokud je to pravda (resp. doložitelné), není to pomluva, i když to dotyčného uráží. -- Hkmaly 20:54, 24. 1. 2007 (UTC)
Ano, tak to je. --Beren 21:02, 24. 1. 2007 (UTC)

@Hkmaly: Nicméně je to nactiutrhání. :) --Ragimiri 09:53, 28. 1. 2007 (UTC)

To je možné - potom to ovšem vytváří nebezpečný rozpor v pravidle (tedy, doporučení). Možná by bylo lepší to nactiutrhání vyhodit. -- Hkmaly 11:20, 28. 1. 2007 (UTC)

Náš právní řád to nezná, takže asi vyhodit. --Ragimiri 13:48, 28. 1. 2007 (UTC)

Nepleťme naše pravidla a právní řád. Nicméně souhlasím, že je třeba, aby naše pravidla byla jasná, a proto velmi děkuji za námitky, podle mě budou opravdu nutné úpravy. Jak jsem zjistil, nactiutrhání je definováno více způsoby. Pokud se podíváte na [1], zjistíte, že v angosaském světě se nactiutrhání (libel) od pomluvy (slander) liší především neverbálním a trvalým zaznamenáním (tiskem, filmem). Na druhou stranu třeba zde je naprosto jiná definice: Nactiutrhání je nespravedlivé vyjevování nebo zveřejňování skrytých chyb nějaké osoby. Nepožaduje se tedy nepravdivost, což ale může být ve všeobecnosti nebezpečné svobodě slova nutné pro tvorbu článků, takže chápu námitky jako oprávněné.
Příklady nactiutrhání podle této definice:
  • „Jeho matka byla kurva.“ (narážka na nesrovnalosti mezi datem narození a datem svatby rodičů)
  • „Pomočoval se do pěti let.“ (třeba pravdivé, ale irelevantní a nespravedlivě porušující právo na dobré jméno)
  • „Sám má v rodině kretény.“ (příbuzný dané osoby je duševně nemocný)
Této definici spíše odpovídá § 49 Zákona o přestupcích 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
Přestupku se dopustí ten, kdo jinému ublíží na cti tím, že ho urazí nebo vydá v posměch,...
Právo na ochranu cti je zakotveno i v Občanském zákoníku, 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, §11 a §13, kde se zakotvuje právo požadovat finanční zadostiučinění.
Takže je potřeba si uvědomit, co je cílem pravidla. Cílem pravidla je podle mě umožnit okamžité odstranění hanlivých tvrzení o osobách, nejsou-li doloženy věrohodnými zdroji, protože to může přinášet projektu problémy. Co tedy například přejmenovat pravidlo na „očerňování“, „hanobení“ či „hanopis“ a patřičně zdůraznit potřebu každé hanlivé tvrzení věrohodně ozdrojovat. --Beren 17:32, 28. 1. 2007 (UTC)

Návrh po úpravě editovat

Na základě připomínek jsem provedl některé úpravy, prosím o vyjádření případných připomínek. --Beren 04:59, 31. 1. 2007 (UTC)

Návrh souvisejícího pravidla editovat

Upozorňuji na návrh doporučení Wikipedie:Články o žijících lidech, které se týká související otázky. --Okino 17:13, 7. 2. 2007 (UTC)

Nebude-li nikdo proti, připojím brzy (recipročně) odkaz na Wikipedie:Články o žijících lidech také do Souvisejících článků na stránce tohoto doporučení. Okino 22:58, 1. 3. 2007 (UTC)
Vrátit se na projektovou stránku „Pomluva“.