Otevřít hlavní menu
Wiki rules.svg

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Návrh doporučení

Následující text je návrhem doporučení české Wikipedie. Své připomínky a návrhy vyjádřete na diskusní stránce, závažné návrhy oznamte též Pod lípou. Případné alternativní návrhy můžete umístit na tuto stránku, neměňte však texty cizích návrhů. Posuzování návrhů má probíhat tak, aby byl konečný text výsledkem konsensu.


Zkratka:
 • WP:NŠ
  WP:NŠM
  WP:NM

Název šablony nebo modulu obsahuje soubor doporučení, jaké názvy šablon, modulů a jejich parametrů jsou na české Wikipedii upřednostňovány.

Obecné zásadyEditovat

 • Snažte se v názvu co nejlépe vystihnout účel šablony nebo modulu, např. místo Rozdělení použijte raději Sloupce.
 • Ve většině případů aplikujte standardní způsob pojmenovávání (viz Název článku), zvláště
  • berte ohled na technická omezení, v případě nemožnosti použít zvolený název zvolte prostě název jiný;
  • upřednostňujte očekávaný název;
  • v případě stejných názvů použijte rozlišovač (upřesnění v závorce), např. místo Adresa brány – Mléčná dráha použijte raději Adresa brány (Mléčná dráha).
 • Naopak v určitých případech aplikujte přesně opačné znění oproti standardnímu způsobu, zvláště
  • použijte sloveso, pokud šablona zobrazuje prosbu nebo příkaz k vykonání určité činnosti, např. Upravit;
  • v případě stejných názvů šablon velmi podobného obsahu můžete použít i číslovku na konci bez mezery mezi ní a názvem, např. místo Šablona (druhá) použijte raději Šablona2 (nikoliv Šablona 2);
  • stejně tak lze v názvu používat v rozumné míře i zkratky, např. Doplnit VE, nebo zkracovat čísla číslicemi, např. 1. liga národní házené mužů.
 • Berte ohled na jednoduchost použití, např. namísto typograficky správné pomlčky použijte raději spojovník, který lze najít na většině klávesnic, např. místo Přirozená čísla 0–99 použijte raději Přirozená čísla 0-99.
 • Vámi vytvořená šablona může být v budoucnu mnohokrát použita, proto volte název co nejjednodušší, např. namísto přesného a korektního První česká fotbalová Synot liga mužů použijte raději 1. česká fotbalová liga.

Název šablonyEditovat

U šablon upřednostněte český název před cizojazyčným, např. místo Deferred použijte raději Odloženo. V odůvodněných případech může být použit i cizojazyčný název, nejčastěji z historických důvodů, např. Flagicon, nebo jako tzv. dočasná použití, tj. šablony určené k usnadnění překladu článků do češtiny dočasně použité v přeložených článcích, např. Cite web, ty by však měly být výhledově nahrazeny za české ekvivalenty. Doporučujeme však spíše vytvořit přesměrování z cizojazyčného názvu a název šablony ponechat český.

Některé typy šablon vyžadují speciální zacházení:

InfoboxyEditovat

 • Vždy volte název ve tvaru Infobox - název tématu, obsahující spojovník (nikoliv pomlčku), a název tématu zapisujte s malým počátečním písmenem (vyjma případů, kdy je téma zároveň vlastním jménem).
 • Použijte přednostně jednotné číslo, např. místo Infobox - lidé použijte raději Infobox - osoba.
 • Název tématu co nejvíce zjednodušte a zkraťte, např. místo Infobox - jednotlivé národní reprezentace v ledním hokeji použijte raději Infobox - hokejová reprezentace. Pokud existuje také obecně známá zkratka, můžete použít i tu, např. místo Infobox - mistrovství světa v ledním hokeji použijte Infobox - MS v hokeji.
Související informace naleznete také na stránce Wikipedie:Žádost o komentář/Pojmenování infoboxů.

Navigační šablonyEditovat

 • Je-li téma vymezeno názvem hlavního článku oboru nebo tématu, použijte přednostně název hlavního článku, např. Biologie.
 • Je-li téma vymezeno názvem oboru nebo tématu, použijte přednostně jednotné číslo, např. Věda, Káva nebo Renesance. Je-li vymezeno věcně, použijte množné číslo, např. Barvy, Fotoaparáty nebo Vitamíny. Všimněte si, že v některých případech existují dvě šablony s názvem jak v jednotném čísle (kam se řadí témata vztahující se k danému oboru), tak v množném čísle (seznam různých konkrétních zástupců), např. Borovicovité a Borovice. Při použití v článcích dejte pozor, abyste nepoužili nesprávnou variantu.
 • Je-li název již zabraný významnější šablonou, použijte rozlišovač (navbox), např. Periodická tabulka (navbox).

Název moduluEditovat

U modulů je naopak kladen důraz na univerzálnost kvůli případnému předávání a sdílení modulů mezi různými jazykovými verzemi Wikipedie. Zároveň by se modul neměl přímo vkládat do článků, ale používat převážně jako součást šablon. Z těchto důvodů tedy upřednostněte cizojazyčný název před českým, např. místo Čas použijte raději Time. V odůvodněných případech však lze použít i český název, např. Sraz, zejména je-li modul orientován na české prostředí.

Mezi technická omezení modulů patří i nemožnost přesměrování, proto název volte po důkladném uvážení.

ParametryEditovat

U parametrů šablon platí obdobná pravidla jako pro název šablony, stejně tak je tomu i u modulu. Od zásad pro názvy šablon a modulů jsou zde však různé odchylky a vyskytují se zde specifické „chybné názvy“, které jsou u názvů šablon nebo modulů v pořádku.

Parametry pojmenujte…

 • jednoduše, vyvarujte se speciálních znaků a upřesňujících slovních spojení, např. místo jestli existuje písmeno π použijte raději existence pí, tedy znaky, které lze najít na většině klávesnic;
 • bez rovnítek (=), které slouží k oddělení názvu parametru od jeho hodnoty, a podtržítek (_), např. místo nadmořská_výška použijte nadmořská výška; dále se vyvarujte hlavně svislítka (|) a složených závorek ({}), tyto i další už však patří mezi výše zmíněná technická omezení pro názvy stránek;
 • česky u česky pojmenovaných a cizojazyčně u cizojazyčně pojmenovaných šablon nebo modulů, u šablon s mezerami a diakritikou, u modulů bez mezer a diakritiky, např. u šablony místo full-name použijte raději celý název a u modulu místo číslo revize použijte revisionNumber;
 • krátce a heslovitě, např. místo výška zvířete v kohoutku použijte raději výška, případně pro odlišení od jiných výšek např. výška v kohoutku;
 • přehledně a výstižně, např. místo výškaXšířkaXhloubka použijte raději rozměry a případné použití vysvětlete v dokumentaci;
 • přesně a věcně, např. místo obyvatelé použijte raději počet obyvatel;
 • s malým počátečním písmenem, např. souřadnice nebo nadmořská výška, neplatí žádné omezení velkého počátečního písmene jako u názvů stránek; výjimkou i zde mohou být zkratky nebo vlastní jména, např. IUCN nebo S-rank;
 • v případě stejných názvů použijte rozlišovač, nyní však bez závorky, např. místo spalné teplo (na m3) použijte raději spalné teplo m3. U více parametrů pro více podobných hodnot můžete použít i číslovku na konci bez mezery mezi ní a názvem, např. zástupce ředitele, zástupce ředitele2, zástupce ředitele3;
 • srozumitelně a pochopitelně, např. místo p. tab. použijte raději periodická tabulka.

Některé typy parametrů mají běžné ustálené názvy, na které jsou wikipedisté zvyklí:

 • místo nadpis použijte raději název
 • místo fotka nebo foto použijte raději obrázek
 • místo šířka obrázku nebo obrázek velikost použijte raději velikost obrázku
 • místo popisek obrázku nebo popis použijte raději popisek
 • místo homepage, webová stránka nebo www použijte raději web nebo url
 • místo velikost boxu, šířka šablony nebo velikost navigace použijte raději šířka boxu nebo šířka, resp. výška boxu nebo výška
 • místo doplnění nebo poznámka použijte raději komentář
 • místo obsah nebo předmět použijte raději text
 • u posloupností jsou obecně používány názvy parametrů předchozí a následující, případně doplněny upřesněním (např. ročník)
 • u posloupností výrobků nebo v úřadu se používají parametry předchůdce a nástupce
 • časové údaje je vhodné pojmenovat datum něčeho, například datum narození, datum zániku apod.
 • v infoboxech se vyvarujte použití nepojmenovaných parametrů
 • v navigačních šablonách se vyhněte použití parametrů jako takových


Související informace naleznete také na stránce Nápověda:Vytvoření infoboxu#Parametry.

Související stránkyEditovat