Wikipedie:Název článku/Omezení

Kvůli technickým omezením používaného programového vybavení MediaWiki nelze některé články nazvat správným názvem podle pravidel Wikipedie.

Zakázané znakyEditovat

Následující znaky se v názvu stránky vůbec nemohou vyskytnout:

# < > [ ] | { }

Následující znak je dovolen, ale pokud je prvním znakem názvu, odkazování na stránku je komplikované:

/

Některé znaky se můžou chovat nekorektně:

 '' ''' _ : ſ

Např. článek o programovacím jazyku C# se nachází na stránce C Sharp.

V případě, že článek nemůže být kvůli těmto omezením umístěn na správném místě, zobrazuje se v úvodu článku upozornění vložením šablony {{Název s křížkem}}, resp. {{Název se závorkou}}.

Malé první písmenoEditovat

Kvůli nastavení Wikipedie je první písmeno názvu každého článku automaticky převedeno na velké. Proto např. článek o pH má název PH. Způsob zobrazení v článku lze změnit pomocí {{DISPLAYTITLE:<nový název článku>}}, viz např. iPhone.

IndexyEditovat

V názvu článku je možné jen velmi omezeně používat horní či dolní index. Například článek o planetce 2003 UB313 se musí jmenovat 2003 UB313 (planetka). Na druhou stranu článek o rovnici E=mc² se může jmenovat správně, protože druhá mocnina existuje jako speciální znak.

Délka názvuEditovat

Délka názvu je omezena, název kódovaný v UTF-8 může mít nejvýše 256 bytů.

Speciální znak latinky s diakritikouEditovat

Znaky latinky s diakritikou jsou povoleny, pokud ovšem nejsou příliš známé či jsou málo používané, nemusejí se zobrazovat správně (např. název článku o písmenu se zobrazuje jako ).

Odkaz na jiný projektEditovat

Název článku nesmí obsahovat znaky používané pro odkázání na jiný projekt nadace Wikimedia. Například článek „MFANS“ by se měl správně jmenovat „M:FANS“, avšak použití písmene „m“ v kombinaci s dvojtečkou uživatele odkáže na projekt Meta-Wiki, podobně jako „V – Hävitetty“ (správně „V:Hävitetty“) odkáže na Wikiverzitu. Stejně tak nesmí být použita zkratka jazyka s dvojtečkou.