Wikipedie:Název článku/Omezení

Kvůli technickým omezením používaného programového vybavení MediaWiki nelze některé články nazvat správným názvem podle pravidel Wikipedie.

Zakázané znakyEditovat

Následující znaky se v názvu stránky vůbec nemohou vyskytnout:

# < > [ ] | { }

Následující znak je dovolen, ale pokud je prvním znakem názvu, odkazování na stránku je komplikované:

/

Některé znaky se můžou chovat nekorektně:

 '' ''' _ :

Např. článek o programovacím jazyku C# se nachází na stránce C Sharp.

V případě, že článek nemůže být kvůli těmto omezením umístěn na správném místě, zobrazuje se v úvodu článku upozornění vložením šablony {{Název s křížkem}}, resp. {{Název se závorkou}}.

Malé první písmenoEditovat

Kvůli nastavení Wikipedie je první písmeno názvu každého článku automaticky převedeno na velké. Proto např. článek o pH má název PH. Způsob zobrazení v článku lze změnit pomocí {{DISPLAYTITLE:<nový název článku>}}, viz např. iPhone.

Toto omezení se týká i jiných znaků než jen základních písmen malé latinky – tak, jako nemůže existovat samostatný článek b (vede na článek B), nemůže existovat samostatný článek γ (malé řecké písmeno gama; vede na velké písmeno gama – Γ). Totéž platí pro článek dlouhé s, který nemůže existovat pod názvem ſ, protože velkou podobou znaku ſ je běžné velké písmeno S.

IndexyEditovat

V názvu článku je možné jen velmi omezeně používat horní či dolní index. Například článek o planetce 2003 UB313 se musí jmenovat 2003 UB313 (planetka) (ale způsob zobrazení v článku jde opět opravit pomocí {{DISPLAYTITLE:2003 UB<sub>313</sub> (planetka)}}). Na druhou stranu článek o rovnici E=mc² se může jmenovat správně, protože druhá mocnina existuje jako speciální znak.

PodtržítkoEditovat

Všechna podtržítka (_) v názvu článku jsou automaticky změněna na mezery. Způsob zobrazení v článku jde opět opravit pomocí DISPLAYTITLE:.

Délka názvuEditovat

Délka názvu je omezena, název kódovaný v UTF-8 může mít nejvýše 256 bytů.

Odkaz na jiný jmenný prostor či projektEditovat

Pokud název článku obsahuje dvojtečku, nesmí být část před dvojtečkou definována jako název jmenného prostoru, ani kód interwiki. Například článek „M:FANS“ nemůže existovat pod takovýmto názvem, protože odkaz [[M:FANS]] slouží jako odkaz na článek „FANS“ na projektu Meta-Wiki. Obdobně nemůže existovat článek pod názvem „Kategorie: Stvůry“ (ten vede na kategorii ve vlastním jmenném prostoru).