Wikipedie:Nálepka

(přesměrováno z Wikipedie:Nálepky)

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


BABYLÓN

BABYLÓN
 • NÁSTROJE
Levá nálepka je malý obdélníček, který vypadá jako tento.
Pravá nálepka je malý obdélníček, který vypadá jako tento.
Oboustranná nálepka je malý obdélníček, který vypadá jako tento.

Nálepka je malý obdélníček na uživatelské stránce, která příjemným způsobem informuje o znalostech, možnostech, zájmech, názorech a dalších vlastnostech uživatele.

Obecně se nálepky dělí do dvou skupin. V první jsou takové, které Wikipedii skutečně pomáhají, tedy informace o jazykových a jiných znalostech a možnostech, kterými wikipedista může Wikipedii pomoci.

Ve druhé skupině pak jsou nálepky, které informují o zájmech, názorech, víře a dalších vlastnostech wikipedisty, které by rád o sobě světu sdělil.

Nálepky si můžete na svou uživatelskou stránku vložit pomocí šablon {{Nálepka levá}}, {{Nálepka pravá}} a {{Nálepka oboustranná}}. Návody na jejich použití jsou na jejich diskusních stránkách.

Nálepky samozřejmě nesmí obsahovat nic, co by bylo proti pravidlům a zásadám Wikipedie a jejich obsah by měl odpovídat doporučením Wikipedie.

Příklad

editovat

Příklad kódu, který vytvoří nálepky zobrazené na této stránce vpravo nahoře.

<div style="float:right;">
{|
|{{nálepka levá|orange|yellow|[[Soubor:Crystal keditbookmarks.png|40px]]|Levá nálepka je malý obdélníček, který vypadá jako tento.}}
|-
|{{nálepka pravá|green|lightgreen|[[Soubor:Crystal package.png|40px]]|Pravá nálepka je malý obdélníček, který vypadá jako tento.}}
|-
|{{nálepka oboustranná|blue|lightblue|[[Soubor:Crystal package favourite.png|40px]]|Oboustranná nálepka je malý obdélníček, který vypadá jako tento.|[[Soubor:Ark-icon.png|40px]]}}
|}
</div>

Výše zmíněný příklad je jednoduchý, ale použité šablony umožňují více. Podívejte se do dokumentací příslušných šablon, naleznete tam popis použitelných parametrů.

K vložení více nálepek do uživatelské stránky ve formě souvislého sloupce zarovnaného k pravému nebo levému okraji je možné využít také šablony {{Nálepky začátek}} a {{Nálepky konec}} a pro rozdělení nálepek do skupin pak šablonu {{Nálepky oddělovač}}.

Omezení použití nálepek

editovat

Nálepky jsou určené pro uživatelské stránky, tedy v prvé řadě pro ně platí pravidla pro uživatelské stránky. Na druhé straně jmenný prostor Šablona je veřejný, nepříslušející konkrétním uživatelům, a pravidlo Co Wikipedie není a další pravidla a doporučení se na nálepky vytvořené pomocí šablony vztahují striktnějším způsobem, než na samotné uživatelské stránky.
Z obecného pravidla je zde důležité, že cílem Wikipedie je tvorba encyklopedie. Wikipedie naopak není prostorem pro publikaci osobních webových stránek, není prostorem pro propagandu, ani bitevním polem pro názorové střety. Z těchto obecných pravidel a dohody wikipedistů plyne několik omezení pro nálepky:

 1. Nálepky se používají jen na uživatelských stránkách a stránkách mimo hlavní prostor tam, kde to vyžaduje technika (seznamy šablon nebo ukázky použití zde).
 2. Není dovoleno vytvářet šablony a katalogizovat nálepky
  • jejichž hlavním účelem je propagace či obhajoba názorů uživatele.
  • které obsahují pro tvorbu Wikipedie nepodstatné informace o uživateli.
  • které komentují, podporují nebo napadají jiného konkrétního wikipedistu.
  • obsahující obrázky, které Wikipedie využívá v režimu "fair use", např. loga.
 3. Není dovoleno kategorizovat uživatele podle jejich názorů a dalších pro práci na Wikipedii nedůležitých vlastností.
 4. Počet nálepek na uživatelské stránce je na uvážení každého uživatele, nicméně se doporučuje spíše šetřit.

Možnou výjimkou z obhajoby názorů v šablonách je přihlášení se k myšlenkovým proudům wikisofie, které se týkají Wikipedie a ve vztahu k NPOV článků jsou neutrální, např. inkluzionismus.

Příklady vhodných a nevhodných šablon:

 1. vhodná šablona: uživatel se zajímá o jadernou energetiku
  • nevhodné šablony: uživatel je odpůrce jaderné energie, uživatel je pro jadernou energii
 2. vhodná šablona: uživatel pracuje na wikiportálu náboženství
  • nevhodné šablony: uživatel je katolík; uživatel je proti katolíkům; uživatel si myslí, že čarodějnické procesy byla genocida
 3. vhodná šablona: uživatel má pokročilé znalosti softwaru MediaWiki
  • nevhodné šablony: uživatel zbožňuje Microsoft; Linux rulez; uživatel hraje Warcraft
 4. vhodná šablona: uživatel pracuje též na Wikimedia Commons
  • nevhodné šablony: uživatel je rozhodně proti tomu, aby byl Velký modrák správcem Wikipedie; pomozte zvolit Velkého modráka do arbitrážního výboru!
 5. vhodná šablona: tento uživatel žije v Suomussalmi.
  • nevhodné šablony: tento uživatel žije v jediné moravské metropoli Olomouci; tento uživatel bohužel žije ve smradlavé díře zvané Kocourkov; tento uživatel žije ve 3. patře

Seznam nálepek přinášející informace o znalostech a možnostech pomoci Wikipedii

editovat

Související články

editovat