Wikipedie:Masarykova univerzita/Historie

English summary
Články na blogu Wikimedia ČR

2013Editovat

 
Kounicův palác, sídlo rektorátu MU (fotografii v roce 2013 poskytl fotoarchiv rektorátu MU)

V počátcích projektu v letech 2013–2014 probíhala pod hlavičkou Spolku absolventů a přátel MU (SAPMU) informační kampaň o významu Wikipedie pro Masarykovu univerzitu, v rámci níž byla soustředěna pozornost na utřídění stávajících encyklopedických článků týkajících se Masarykovy univerzity a především doplňování informací o významných absolventech univerzity (počet článků o nich se dohledáváním stávajících a psaním nových za dva roky zvýšil ze 188 na 364). K ustavení formálně neohraničeného týmu Wikipedie na Masarykově univerzitě došlo 13. března 2013 na schůzce členů SAPMU.

Probíhala také jednání se zástupci odborů rektorátu, o jejichž průběhu byl informován rektor univerzity. Nejvýznamnější schůzka se uskutečnila v zasedací místnosti rektorátu 8. dubna 2013 za účasti představitelů SAPMU, brněnských wikipedistů, odboru vnějších vztahů a marketingu MU a tiskového odboru MU včetně tiskové mluvčí univerzity. K hlavním osobám angažovaným v jednáních patřili v této době patřili Marek Blahuš, Tereza Fojtová, Martin Glogar, Pavla Hudcová, Martin Kotačka, Tomáš Mozga a Markéta Soukupová.

Pro využití v článcích poskytla univerzita v této rané fázi tři profesionální fotografie svých prostor. Pozvánka k zapojení se do nového wikitýmu vyšla v on-line verzi univerzitního časopisu Muni.cz a v časopise studentů žurnalistiky Stisk.

2014Editovat

 
Prezentace týmu Wikipedie na MU na Wikikonferenci 2014 v Brně

Po konzultaci s odborníky z Centra pro transfer technologií vydal kvestor univerzity s platností k 20. červnu 2014 Pokyn MU č. 8/2014 k externímu užívání vybraných zaměstnaneckých děl (plné znění dostupné uživatelům z MU), který umožňuje zaměstnancům tiskového odboru rektorátu MU uvolňovat jimi vytvořená slovesná a fotografická díla pod svobodnou licencí Creative Commons Uveďte autora–Zachovejte licenci 4.0, což je důležité pro možnost jejich dalšího přímého využití na Wikipedii a souvisejících projektech. Zásluhu na vzniku této směrnice mají především David Povolný z tiskového odboru rektorátu MU, který se v únoru 2014 spolupráce s Wikipedií ujal, a univerzitní právník Matěj Myška, který současně působí i jako vedoucí pracovní skupiny Creative Commons Česká republika.

Když 29. listopadu 2014 spolek Wikimedia Česká republika poprvé v Brně uspořádal českou Wikikonferenci, pozvánku na ni otisklo listopadové číslo časopisu Muni a s univerzitou a děním na ní účastníky akce prostřednictvím článků na Wikipedii seznámil předseda SAPMU Tomáš Mozga, který se rovněž zapojil do pořádání akce a mj. zajistil cenově výhodný tisk plakátů a catering od Správy kolejí a menz MU, jakož i zprostředkoval jako místo konání konference budovu Hvězdárny a planetária Brno za podpory jejího ředitele, čestného člena SAPMU a absolventa MU Jiřího Duška.

2015Editovat

 
Záštita rektora MU Mikuláše Beka nad univerzitním týmem Wikipedie
 
Záštita spolku Wikimedia Česká republika nad týmem Wikipedie na MU

Na konci ledna 2015 vzniklo nulté, zkušební číslo měsíčního Wikizpravodaje MU s cílem pravidelně podávat přehled o stavu prezentace MU na Wikipedii a informovat o souvisejícím dění a trendech. V odpovědi na dopis, ve kterém předseda SAPMU shrnul dosavadní i plánované aktivity univerzitního týmu Wikipedie, se rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek 22. ledna 2015 rozhodl převzít nad těmito aktivitami záštitu a popřál zapojeným wikipedistům mnoho úspěchů v jejich práci.

V následujících týdnech se jednání wikipedistů s tiskovým odborem rektorátu MU konkretizovala do té míry, že 19. února 2015 byla podepsána smlouva s Markem Blahušem, který se stal vůbec prvním českým wikipedistou rezidentem, jehož posláním je propojovat akademickou obec s komunitou Wikipedie a koordinovat činnost týmu spolupracovníků, kteří za aktivní podpory univerzity vytvářejí nový encyklopedický obsah. Podobná pozice je již poměrně běžná v zahraničních institucích muzejního typu, avšak ve středoevropském a univerzitním kontextu jde dosud o raritu. V roce 2015 by mělo ve spolupráci univerzity a wikipedistů dojít především k rozšíření a zpřesnění vybrané dvacítky stěžejních článků týkajících se Masarykovy univerzity, v plánu je však i uskutečnění různých školení a jednání, realizace některých technických usnadnění, vyhledání a příprava zdrojů, drobné aktualizace informací, větší zapojení členů akademické obce, vydávání wikizpravodaje či překlad několika článků do angličtiny.

Při své činnosti se tým Wikipedie na MU snaží plně respektovat veškerá pravidla přispívání do Wikipedie. Za účelem zajištění větší transparentnosti a pro podobnost cílů udržuje kontakt se spolkem Wikimedia Česká republika, který je českou pobočkou provozovatele Wikipedie, americké nadace Wikimedia Foundation. Dopisem z 30. dubna 2015 převzala rada Wikimedie Česká republika nad aktivitami týmu Wikipedie na MU záštitu.

 
Marek Blahuš s čelovkou jako průkopník rezidentsví v Česku

V neděli 15. listopadu 2015 představil Marek Blahuš spolupráci Masarykovy univerzity s Wikipedií na výroční české Wikikonferenci v Praze. Ve své prezentaci představil aktuální stav spolupráce a navázal tak na vizionářskou přednášku Tomáše Mozgy o první české „wikiuniverzitě“ z předchozího ročníku v Brně. Bezprostředně po prezentaci představil Tomáš Mozga posluchačům 4. listopadu uzavřené memorandum o spolupráci Masarykovy univerzity a spolku Wikimedia Česká republika a předseda spolku Vojtěch Dostál následně předáním certifikátu potvrdil Marka Blahuše ve funkci wikipedisty rezidenta na Masarykově univerzitě pro rok 2016. Při příležitosti Wikikonference a uzavření memoranda obě strany společnými silami svou spolupráci medializovaly, v důsledku čehož se o ní dozvěděla veřejnost mj. na stránkách celostátních vydání Mladé fronty DNES a Lidových novin.