Wikipedie:Šablony/Citace

Tato podstránka obsahuje citační šablony. Používají se pro vkládání odkazů na zdroje do textu článků. Vkládají se za větu nebo část věty, která se opírá o informace z odkazovaného zdroje.

Název Současný text Kam
{{Citace monografie}}

diskuse, seznam

Autor. [s.l.]: Vydavatel, Rok.  do textu
{{Citace periodika}}

diskuse, seznam

Autor. Periodikum. Rok, roč. Ročník, čís. Číslo, s. Strany.  do textu
{{Citace sborníku}}

diskuse, seznam

Autor. Titul. In: Sestavitel. Sborník. [s.l.]: [s.n.] do textu
{{Citace elektronické monografie}}

diskuse, seznam

Autor. Vydavatel, Rok.  do textu
{{Citace elektronického periodika}}

diskuse, seznam

Autor. S. Strany. Periodikum [online]. 2023. Roč. Ročník, čís. Číslo, s. Strany.  do textu
{{Citace Sbírky zákonů}}

diskuse, seznam

Typ č. Číslo/2023 Sb., Název. In: Sbírka zákonů. 2023. Dostupné online. § Paragraf. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online. do textu
{{Citace právního předpisu}}

diskuse, seznam

Typ č. Číslo ze dne 2023, Název, § Paragraf. [cit. 2023-01-30]. [Url Dostupné online]. do textu
{{Citace patentu}}

diskuse, seznam

Titul. Stát. Patentový spis Číslo. do textu
{{Citace bible}}

diskuse, seznam

Ex Kapitola, Verš (Kral, ČEP) do textu
{{Citace DzU}}

diskuse, seznam

Dz.U. z Rok r. Nr Číslo, poz. Pozice do textu

Následující šablona slouží pro vložení doslovného citátu přímo do textu (jako samostatný blok).

Název Současný text Kam
{{Citát v rámečku}}

diskuse, seznam

Text citátu.

—Autor citátu, Zdroj citátu

do textu

Převzaté šablonyEditovat

Pro články překládané z anglické Wikipedie lze dočasně používat také přímo převzaté šablony odpovídající původním anglickým šablonám. Umožňuje to rychlé překládání článků bez negativního dopadu na funkčnost citací a odkazů. Později se tyto dočasné šablony nahradí definitivními českými šablonami (v některých případech to může udělat bot). Seznam převzatých šablon najdete v kategorii citačních šablon převzatých z anglickojazyčné Wikipedie.