Otevřít hlavní menu

Who může označovat:

  • britskou hudební skupinu The Who,
  • příkaz používaný na Unixech pro zjištění seznamu přihlášených uživatelů – viz who (Unix),
  • případně další názvy založené na anglickém významu slova whokdo.

Zkratka WHO označuje Světovou zdravotnickou organizaci (World Health Organization).