Weierstrassova věta

Weierstrassova věta je tvrzení z reálné analýzy, pojmenované po Karlu T. W. Weierstrassovi.

Graf funkce f spojité na uzavřeném intervalu [a, b] s vyznačenými body maxima a minima na tomto intervalu.

Weierstrassova věta editovat

Nechť funkce   je spojitá na kompaktním (tj. omezeném a uzavřeném) intervalu  . Pak funkce   je na intervalu   omezená a nabývá na něm svého minima i maxima, tj. v intervalu   existují body   a   takové, že   a  

Související články editovat