Webový zdroj

Webový zdroj, jinak nazývaný také webový kanál (v angličtině web feed nebo news feed), je označení pro datový formát obsahující často aktualizované údaje z webů, například zpravodajské články, příspěvky v blozích, informace o počasí, žebříčky, výsledky vyhledávání apod. Proces kterým se webový zdroj dostává k uživateli, se nazývá odběr, soustředění několika takových zdrojů je známo jako agregace agregující software agregátor, v některých případech RSS čtečka.

Specifickým případem poskytování a odběru webového zdroje je syndikovaný zdroj. Syndikace je poskytování informací o údajích nebo stránkách (článcích) z různých webů v jednom webovém zdroji. Častým případem je syndikátní výběrových informací na základě určeného kritéria.

Webové zdroje jsou poskytovány v několika formátech, původně HTML nebo XML dokumenty obsahující odkazy na web nebo její podsekce, nejnovější se používá rodina formátů RSS a Atom umožňujících syndikace i jiných informací než jsou textové (obrázky, audio a video obsah, časové a geografické značky, ikony).

Externí odkazyEditovat