Vyšší programovací jazyk

Vyšší programovací jazyk (též vysokoúrovňový jazyk, problémově orientovaný jazyk) je v informatice označení pro programovací jazyk s větší mírou abstrakce. Vyšší abstrakcí je míněno přiblížení zápisu zdrojového kódu programu v daném programovacím jazyce k tomu, jak problémy zpracovává svým myšlením člověk. Nižší programovací jazyk se naopak svým zápisem přibližuje tomu, jak po technické stránce pracuje počítač (resp. jeho procesor).

Příklad kódu pro Vyšší programovací jazyk

Charakteristika editovat

Vyšší programovací jazyky by měly být člověku lépe srozumitelné než nižší programovací jazyky, čímž by měl být jednodušší vlastní vývoj programů. Programy zapsané ve vyšších jazycích jsou obvykle kratší a lépe čitelné, než zápis v nižších programovacích jazycích. Tím by měly šetřit čas programátora a zmenšit pravděpodobnost výskytu programátorských chyb. Ve vyšších programovacích jazycích je možné používat prvky přirozeného jazyka. Struktura zdrojového kódu je u vyšších programovacích jazyků logická. Další výhodou vyšších programovacích jazyků je jejich přenositelnost. Programy po malých (někdy i žádných) úpravách mohou běžet na různých počítačových platformách.

Nevýhodou vyšších programovacích jazyků je fakt, že počítače umí přímo zpracovávat kód zapsaný v nejnižších programovacích jazycích (tzv. Jazyk symbolických adres). Proto musejí být programy zapsané ve vyšších programovacích jazycích překládány překladačem (kompilátorem) do nižších jazyků.

Mezi první vyšší programovací jazyky patří Plankalkül, který vytvořil Konrad Zuse, a Fortran z roku 1957. Do skupiny vyšších programovacích jazyků patří v podstatě všechny programovací jazyky kromě Jazyka symbolických adres (často nesprávně označován jako Assembler) a strojového kódu.

Další dělení vyšších programovacích jazyků editovat

Některé vyšší programovací jazyky editovat

Vyšších programovacích jazyků je mnoho, například:

Příklad editovat

Příkladem je jeden z nejjednodušších programů v jazyce Java (tzv. Hello world):

public class HelloWorld {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello World!");
    }
}

Reference editovat

V tomto článku byly použity překlady textů z článků High-level programming language na anglické Wikipedii a Konrad Zuse na anglické Wikipedii.

Související články editovat