Vstupní průvod

Vstupní průvod je liturgický průvod, jímž začíná mše (případně jiná křesťanská bohoslužba), konkrétně její úvodní obřady. Má připomínat příchod Ježíše Krista do Jeruzaléma.

Vstupní průvod

Zatímco se zpívá vstupní zpěv (popřípadě recituje vstupní antifona), přicházejí duchovní s ostatními přisluhujícími ze sakristie nebo jiného vhodného místa do presbytáře v tomto pořadí:

Externí odkazyEditovat