Vrh vodorovný

Vrh vodorovný je pohyb tělesa v tíhovém poli[pozn. 1], při kterém počáteční rychlost tělesa má směr kolmý ke směru tíhového zrychlení.

Vodorovný vrh je složený – pohyb vrženého tělesa vodorovným směrem a volný pád tělesa. Vodorovný vrh je speciálním případem šikmého vrhu.

Pokud vrh probíhá ve vakuu a uvažujeme-li pouze homogenní tíhové pole (např. reálný případ vrhů relativně malou rychlostí v malých výškách nad povrchem astronomických těles bez atmosféry), je trajektorií část paraboly s vrcholem v místě hodu.

Fyzikální vztahyEditovat

 
Vodorovný vrh

Souřadnice bodu B, ve kterém se těleso ocitne za dobu t

 
 

Délka vrhu

 ,

Rychlost v okamžiku dopadu

  ,

Čas letu

 ,

kde je   počáteční rychlost,   čas,   výška vrhu a   tíhové zrychlení[pozn. 1].

PoznámkyEditovat

  1. a b Je-li vrh popisován v inerciální vztažné soustavě (např. vrh na povrchu nerotujících astronomických těles bez atmosféry), setrvačné síly nepůsobí a tíhové pole je rovno "čistému" gravitačnímu poli tělesa a tíhové zrychlení rovno zrychlení gravitačnímu.

Související článkyEditovat