Otevřít hlavní menu

Volní procesy se vyskytují ve všech fázích lidské činnosti:

  • v přípravné fázi je to uvědomění si vnější pobídky a vnitřního motivu, následuje volba cíle, rozhodování (řešení konfliktu), rozhodování zahrnuje také poznávací procesy (shromažďování informací, jejich analýza a syntéza)
  • v průběhu činnosti snaha realizovat vytyčený cíl svědomitě a vytrvale, mnohdy je nezbytné překonávat překážky (to usnadňují dovednosti a návyky)

Pro volní procesy je důležitý motiv nebo vlastní zájem.

Člověk musí vědět co chce dělat, jak to chce získat, proč to chce získat. Pokud si toto všechno uvědomuje udělá to. Mělo by to člověku přinést radost či uspokojení.

Související článkyEditovat