Volná myšlenka

jeden z proudů filozofie
Další významy jsou uvedeny na stránce Volná myšlenka (rozcestník).

Volná myšlenka je antiklerikální a ateistické hnutí.

Volná myšlenka byla výrazem liberálního myšlení konce 19. a počátku 20. století. Jejím programem byla odluka státu od církve. Nejznámějším volnomyšlenkářem byl anarchista Francisco Ferrer Guardia.

Česká sekce Volné myšlenky byla založena v roce 1904 a od roku 1909 byl jejím předsedou básník Josef Svatopluk Machar. V roce 1910 se předsedou stal Theodor Bartošek a vykonával tuto funkci až do roku 1925[1] (s přerušením v době války). V roce 1915 byla česká sekce Volné myšlenky rozpuštěna. Poněvadž ji úřady považovaly za podvratnou organizaci, bylo dne 2. května 1916 několik předních funkcionářů Volné myšlenky zatčeno. Po několikatýdenním věznění v Praze byli dopraveni do různých internačních táborů v Dolních Rakousích; na svobodu se dostali až na jaře 1917 po všeobecné amnestii.[2]

Činnost organizace byla obnovena po vzniku Československa, ovšem v letech 1924–1926 od Volné myšlenky odpadlo komunistické křídlo, jež se nadále označovalo Svaz proletářských bezvěrců. V listopadu 1925 byl předsedou Volné myšlenky zvolen Julius Myslík.[3] Za okupace byla Volná myšlenka rozpuštěna podruhé. V roce 1945 byla obnovena jako Svaz občanů bez vyznání, který byl nicméně rozpuštěn už v roce 1952, a to pod záminkou, že „jitří city nábožensky založených spoluobčanů“.

Volná myšlenka byla obnovena v lednu 1990, nemá však právní kontinuitu s prvorepublikovou Volnou myšlenkou, rovněž faktická kontinuita je pochybná.

Někteří představitelé

editovat

Reference

editovat
  1. Biografický slovník [online]. Historický ústav AV ČR, rev. 26. 9. 2019 [cit. 2020-02-24]. Kapitola „BARTOŠEK Theodor" (autorka Magdaléna Pokorná). 
  2. MOTYČKA, Jaroslav. Vzpomíná se. Volná myšlenka : časopis volných myslitelů českých. 9. 5. 1926, roč. 17, čís. 10, s. 146. Dostupné online. 
  3. Ústřední výbor Volné Myšlenky čsl. zvolený dne 22. listopadu t. r. na valném sjezdu spolku v Pardubicích. Volná myšlenka : časopis volných myslitelů českých. 6. 12. 1925, roč. 16, čís. 48, s. 380. Dostupné online. 
  4. MÁŠA Rudolf [online]. Regionální knihovna Teplice [cit. 2019-07-12]. Dostupné online. 

Literatura

editovat
  • KUDLÁČ, Antonín K. K. Příběh(y) Volné myšlenky. 1. vyd. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2005. 190 s. ISBN 80-7106-673-7. 

Externí odkazy

editovat