Volby do zastupitelstva Kroměříže 1932

Volby do zastupitelstva Kroměříže 1932 proběhly 6. března a byly až do listopadu 1990 posledními svobodnými a soutěživými komunálními volbami, jež se ve městě uskutečnily. Volilo se celkem 36 zastupitelů, v předchozích volbách v letech 1923 a 1927 vítězná Československá strana lidová se rozdělila na čtyři kandidátky, zatímco Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu neboli agrární strana, postavila oproti roku 1927 jednu kandidátní listinu, kandidátní listinu dále podala Československá strana národně socialistická, Československá živnostensko-obchodnická strana středostavovská, Československá sociálně demokratická strana dělnická, Komunistická strana Československa, dlouholetým starostou Josefem Jedličkou vedená Československá národní demokracie, Národní liga, Strana pro hájení zájmů veřejných středoškolského profesora Jana Melichara, jenž byl v letech 1923 a 1927 zvolen do zastupitelstva za lidovce, Židovské volební sdružení a Československá strana křesťansko-sociální, tzv. čuříkovci.[1]

Volby probíhaly v době, kdy vládla druhá vláda Františka Udržala, takzvaná široká koalice sdružující pravicové, středové i levicové politické strany české i německé. Vláda termín voleb odsouvala v naději, že odezní velká hospodářská krize, což se ale nestalo a ekonomický propad v Československu se místo toho nadále prohluboval.[2] Při volební účasti činící 85,96 % tak získala stejně jako v roce 1920 v Kroměříži nejvíce hlasů kandidátka sociální demokracie, jež o 24 hlasů těsně předčila lidovce. Za tímto jejím úspěchem stál po předchozích neúspěších v letech 1923 a 1927 jednak výrazný vzrůst hlasů (takřka trojnásobný), jakož i rozdělení lidovců na čtyři kandidátní listiny, kteří tak ve skutečnosti získali i v těchto volbách nejvíce hlasů a mandátů.[1]

Ve funkci starosty setrval ve svém čtvrtém volebním období národní demokrat Josef Jedlička.

Výsledky hlasováníEditovat

Strana Počet hlasů (abs.) % Zastupitelé
Československá sociálně demokratická strana dělnická 1 471 17,20 7
Československá strana lidová 1 447 16,92 6
Československá strana národně socialistická 1 005 11,75 4
Komunistická strana Československa 856 10,01 4
Československá národní demokracie 823 9,62 4
Československá živnostensko-obchodnická strana středostavovská 695 8,13 3
Strana pro hájení veřejných zájmů 496 5,80 2
Československá strana lidová - Sdružení křesťanských dělníků, zřízenců a zaměstnanců 379 4,43 2
Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu 360 4,21 1
Národní liga 307 3,59 1
Československá strana lidová - Skupina lidových zemědělců a domkářů 275 3,22 1
Československá strana lidová - Skupina lidových živnostníků 222 2,60 1
Židovské volební sdružení 158 1,85 0
Československá strana křesťansko-sociální 58 0,68 0
Celkem 8 552 100,00 % 36

Zvolení zastupiteléEditovat

Do zastupitelstva byly zvoleny tyto osobnosti:[3]


Československá sociálně demokratická strana dělnická:

 • František Waisser
 • Augustin Koutský
 • Evžen Tomeček
 • Marie Vizulová
 • Josef Prchal
 • Miloš Živný
 • František Jaroš

Československá strana lidová:

 • Dr. Metoděj Barták
 • P. Ludvík Kašpar
 • Vladimír Vorel
 • Oldřich Grégr
 • Emilie Domanská
 • Jan Němec

Československá strana národně socialistická:

 • Alois Hrabánek
 • Karel Gaja
 • Anna Zapletalová
 • Bohumil Stavinoha

Komunistická strana Československa:

 • Alois Polišenský
 • Františka Hrabálková
 • Antonín Bajza
 • Josef Kříž

Československá národní demokracie:

 • Josef Jedlička
 • Antonie Gebauerová
 • Cyril Gardavský
 • František Vrtílek

Československá živnostensko-obchodnická strana středostavovská:

 • Antonín Svoboda
 • Jakub Lacina
 • Jan Krajča

Strana pro hájení veřejných zájmů:

 • Jan Melichar
 • Aurelie Broncova

Československá strana lidová - Sdružení křesťanských dělníků, zřízenců a zaměstnanců:

 • Josef Vacl
 • František Smolka

Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu:

 • Josef Chvapil

Národní liga:

 • Josef Jurečka

Československá strana lidová - Skupina lidových zemědělců a domkářů:

 • Jan Kutňák

Československá strana lidová - Skupina lidových živnostníků:

 • Jan Paška

OdkazyEditovat

LiteraturaEditovat

 • FOJTŮ, Nelly. Samospráva města Kroměříže 1918-1938. Brno, 2016 [cit. 2019-08-08]. 72 s. Bakalářská diplomová práce. Masarykova univerzita. Vedoucí práce PhDr. Jiřina Štouračová. Dostupné online.

ReferenceEditovat

 1. a b Výsledky včerejších obecních voleb, Lidové noviny ráno, 7. 3. 1932, č. 121, roč. 40, str. 2.
 2. Klimek, A.: Velké dějiny zemí Koruny české, Svazek XIV. 1929-1938. Praha: Paseka, 2002. ISBN 80-7185-425-5. (česky) 
 3. Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Kroměříže, 10. 4. 1932.