Volby do Senátu Parlamentu České republiky

Volby do Senátu Parlamentu České republiky upravuje zákon o volbách do Parlamentu České republiky (č. 247/1995 Sb.). Poprvé se uskutečnily v listopadu 1996, kdy byla zvolena třetina senátorů na 6 let, třetina na 4 roky a třetina na 2 roky. Od té doby se každé 2 roky znovu volí třetina senátorů. Volby jsou zpravidla dvoukolové – pokud některý kandidát nezíská již v prvním kole nadpoloviční podíl hlasů, ve druhém kole se rozhoduje mezi prvními dvěma umístěnými kandidáty. Volební účast bývá poměrně nižší než v jiných typech voleb v Česku.

Volby do Senátu České republiky ve volebním okrsku č. 70 v Olomouci

Volební systém

editovat
Související informace naleznete také v článku Seznam senátních obvodů v Česku.
 
Volební obvody při volbách do Senátu

Volby do Senátu se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva podle dvoukolového většinového systému. Vyhlašuje je v zákonem stanovených lhůtách prezident České republiky. Senátní volby se konají v sudých letech na podzim, první kolo každých druhých voleb (1998, 2002, 2006, 2010…) se koná společně s volbami do zastupitelstev obcí, první kolo ostatních voleb (2000, 2004, 2008, 2012…) se koná společně s volbami do zastupitelstev krajů.

Volby probíhají v 81 jednomandátových obvodech, každé 2 roky v jedné třetině obvodů, za každý obvod je zvolen 1 kandidát. Volební obvody jsou pevně určené zákonem. Do roku 2018 bylo vymezení obvodů pravidelně každé dva roky na základě § 59 zákona o volbách do Parlamentu České republiky novelizováno tak, aby se počet obyvatel v žádném volebním obvodu nelišil k 1. lednu volebního roku o více než 15 % od průměrného počtu obyvatel připadajících na 1 mandát.

Kandidát je zvolen již v prvním kole, pokud získá nadpoloviční většinu hlasů. Pokud žádný kandidát nadpoloviční většinu nezíská, postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů do druhého kola volby. V druhém kole je pak zvolen ten kandidát, který získá nadpoloviční většinu hlasů.

Volební období senátora trvá 6 let. Pokud senátor není zvolen do dalšího volebního období, mandát mu zaniká uplynutím 6 let. Jelikož se nové volby konají vždy před koncem volebního období, bývá v mezičase mezi volbami a uplynutím 6 let větší množství senátorů než 81, nově zvolení však ještě nemohou vykonávat svou funkci.[1] Po zvolení musí nejprve výsledky vyjít ve sbírce zákonů, poté senátoři dostanou osvědčení, které musí ještě potvrdit mandátový a imunitní výbor. Teprve poté mohou na ustanovující schůzi složit senátorský slib a plnit svůj mandát.

Volební právo

editovat

Aktivní volební právo je stejné jako ve volbách do Poslanecké sněmovny, ale volí se ve zvláště vytvořených obvodech.

Pasivní volební právo se liší tím, že do Senátu může být zvolen občan až od 40 let věku. Kromě kandidátů politických stran, hnutí a koalic může kandidovat i nezávislý kandidát, pokud získá nejméně 1000 podpisů voličů z daného volebního obvodu. Za každého kandidáta musí být také složena kauce ve výši 20 000 Kč. Pro financování kampaně je nutné mít nejpozději do 5 dnů od vyhlášení voleb účet.[2]

Volební lístky musí být dodané voličům nejpozději tři dny před volbami.[3] Pro každého kandidáta je vydán samostatný hlasovací lístek, volič dává hlas přímo jednotlivému kandidátovi tím, že lístek s jeho jménem vybere a v úřední obálce vhodí do hlasovací urny ve volební místnosti.

Opakované a doplňovací volby

editovat

Opakované volby se konají, pokud se kandidát postupující do 2. kola vzdal kandidatury, pozbyl práva volit, zemřel, byl odvolán anebo byla volba shledána neplatnou. O neplatnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud, jeho případné rozhodnutí může zvrátit Ústavní soud. Opakované volby byly dosud pouze v roce 2017 v obvodě č. 4 – Most, kdy byly rozhodnutím Nejvyššího správního soudu z listopadu 2016 zneplatněny kvůli nelegitimní kandidatuře Aleny Dernerové za hnutí Severočeši.cz (která v hlasování vyhrála).[4] V opakovaných volbách Dernerová opět zvítězila, tentokrát za stranu Spojení demokraté – Sdružení nezávislých, čímž obhájila svůj mandát.[5]

Doplňovací volby se konají do 90 dnů, pokud v průběhu volebního období mandát senátora zanikl, a nově zvolený senátor svůj mandát vykonává jen po zbytek volebního období ze zaniklého mandátu. Doplňovací volby se nekonají v posledním roce před uplynutím volebního období senátora.

Jednotlivé volby

editovat

199619982000200220042006200820102012201420162018202020222024doplňovací

V prvních volbách roku 1996 byla třetina senátorů zvolena na 6 let, třetina na 4 roky a třetina na 2 roky. Od voleb 1998 se každé 2 roky volí třetina senátorů.

Obsazení senátních obvodů po řádných volbách

editovat
Podrobnější informace naleznete v článku Seznam členů Senátu Parlamentu České republiky.

Senátoři zvolení v prvním kole

editovat

Pokud kandidát získá v prvním kole nadpoloviční většinu všech hlasů, stává se senátorem již po prvním kole. Za dobu trvání Senátu bylo přímo v prvním kole zvoleno 13 kandidátů.

Volební účast

editovat

První volby do obnoveného Senátu po sametové revoluci se konaly roku 1996 za poměrně malé účasti voličů, přestože tyto volby byly (a pokud nedojde ke změně ústavy i budou) jediné, kdy se volilo na celém území státu. V následujících letech pak volební účast kolísala, ale vždy byla nižší než poloviční. V porovnání s ostatními druhy voleb je nízká.[6]

Rok[6] 1. kolo 2. kolo
1996 35,03 30,63
1998 42,37 20,36
2000 33,72 21,56
2002 24,10 32,55
2004 28,97 18,41
2006 42,09 20,73
2008 39,52 29,85
2010 44,59 24,64
2012 34,90 18,60
2014 38,62 16,69
2016 33,54 15,38
2018 42,26 16,49
2020 36,74 16,74
2022 42,65 19,44

Zvýrazněna je nejnižší a nejvyšší volební účast pro každé kolo zvlášť.

Reference

editovat
  1. Kysela: Imunitu a nárok na plat mají senátoři hned. Novinky.cz [online]. Borgis [cit. 2022-10-05]. Dostupné online. 
  2. Redakce TN.cz. Senátní volby 2022: Termíny, volební obvody a důležité informace. Tn.cz [online]. TV Nova (společnost), 2022-08-04 [cit. 2022-08-10]. Dostupné online. 
  3. Redakce TN.cz. Senátní volby 2022: Podívejte se, jak správně volit v obou kolech. Tn.cz [online]. TV Nova (společnost), 2022-08-04 [cit. 2022-08-10]. Dostupné online. 
  4. Dolejší Milan. Soud zrušil senátní volby v Mostě, budou znovu od začátku. Česká televize [online]. 2016-11-10 [cit. 2022-08-10]. Dostupné online. 
  5. ČT24. V opakovaných senátních volbách na Mostecku zvítězila Dernerová. Česká televize [online]. 2017-01-28 [cit. 2022-08-10]. Dostupné online. 
  6. a b http://www.volby.cz/

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat