Vojenská správa Belgie a severní Francie

Vojenská správa Belgie a severní Francie (německy Militärverwaltung Belgien und Nordfrankreich) byla v letech 1940-1944 správa okupovaného území, které obsahovalo dnešní Belgii a francouzské departmenty Nord a Pas-de-Calais.

Vojenská správa v Belgii a severní Francii

Oblast byla původně spravovaná prozatímní okupační moci, která byla založena nacistickým Německem. Tento stav trval až do července 1944. Plány převést Belgii od vojenské do civilní správy byly podporovány v SS, a to do podzimu 1942, kdy se plány odložily na pozdější dobu. SS navrhlo buď Josefa Terbovena nebo Ernsta Kaltenbrunnera jako komisaře Říšské civilní správy. Dne 18. července 1944 byl jmenován Říšským komisařem v Říšském komisariátu Belgie a severní Francie (německy Reichskommissariat Belgien und Nordfrankreich nebo Reichskommissariat für die besetzten Gebiete von Belgien und Nordfrankreich) Josef Grohe.