Vodní park Čabárna

soustava rybníků, která tvoří přírodní ekosystém na Týneckém potoce

Přírodní vodní park Čabárna leží v těsné blízkosti Kladna, mezi Švermovem a Brandýskem a má rozlohu 3,5 ha. Jedná se o soustavu rybníků, která tvoří přírodní ekosystém na Týneckém potoce. V roce 1998 byl park prohlášen za významný krajinný prvek České republiky.

Vodní park Čabárna Lážnovský - Okrasné ryby - japonští Koi kapři, jeseteři, karasi. Okrasné vodní rostliny, království leknínů
Vodní park Čabárna Lážnovský
Vodní park Čabárna Lážnovský - Ekosystém na Týneckém potoce, naučná stezka, minizoo, sportovní rybolov, okrasné ryby a rostliny, kemping, kulturní akce pro veřejnost
Čabárna - kulturní akce pro veřejnost - Neckyáda 2015
Kulturní a sportovní akce pro veřejnost, neckyády, rybářské závody, exhibice modelů letadel a lodiček aj.
Minizoo na Čabárně - Chov koz, mývala, nutrií, černých labutí, lišky, fretky, zakrslých králíčků, želv, ryb chovných i okrasných, zejména japonských Koi kaprů
Chov koz, mývala, nutrií, černých labutí, lišky, fretky, zakrslých králíčků, želv, ryb chovných i okrasných, zejména japonských Koi kaprů
Vodní park Čabárna Lážnovský - přírodní ekosystém na Týneckém potoce

PopisEditovat

Tento ekosystém pracuje na principu přírodní usazovací a kořenové čistírny, která přečišťuje vodu jdoucí z Týneckého potoka do soustavy jednoho hlavního rybníka a 5 dalších rybníčků. Tato biologicky pročištěná voda má poměrně dobrou kvalitu, o čemž svědčí i bohaté rostlinné a živočišné společenství. Vodní park se stal domovem pro mnohé druhy chráněných vodních živočichů, jako jsou: ropucha, skokan skřehotavý, čolek obecný, užovka obojková, slepýš křehký, ledňáček říční, významný je zde i výskyt netopýrů. Žijí tu také vzácné černé labutě, kterých je jen několik párů v celém Česku. Další četnou faunu tvoří vodní ptáci, stříbrné nutrie, mýval, zakrslí králíci, liška obecná a další.

Daří se zde i flóře. Od roku 1999 je zde úspěšně vysazena kriticky ohrožená rdestice hustolistá (Groenlandia densa), která roste mimo Čabárnu již pouze v jediné lokalitě Česka a to v chráněném území – Národní přírodní památce Rybníčku u Hořan. Mezi další vodní rostliny, které se v Čabárně vyskytují patří např. lekníny, od původních bílých až po nejnovější kultivary rudých a plnokvětých studenovodních, či tropických, včetně trpasličích, jejichž květy dosahují průměru pouze několika málo centimetrů.

Vodní park Čabárna lemuje bezbariérová naučná stezka v délce jednoho kilometru, jež je mimo jiné užívána pro výuku mateřských, základních a středních škol. Převýšení hladiny nejvyššího a spodního velkého rybníku je 80 cm. Pozemek vodního parku Čabárna je dlouhý 0,5 km a široký 60 m. Z jedné strany je lemován silnicí a z druhé je obklopen strání. Čabárna leží nedaleko turistické stezky a je přímou součástí stezky cyklistické o celkové délce 35 km.

V těsném sousedství se nachází i záchranná stanice občanského sdružení AVES. Stanice zajišťuje ochranu a pomoc zraněným a handicapovaným živočichům. Uzdravení jedinci jsou vraceni zpět do přírody.

HistorieEditovat

 
Vodní park Čabárna Lážnovský

Vodní park si nese své jméno díky nedaleké osadě Čabárna. Jeho současnou podobu mu vtiskl Vladimír Lážnovský st., který ho v první polovině devadesátých let koupil jako tři a půl hektaru mokřadu zdegradovaného zazemněním a znečištěním. Park funguje od roku 1997, ale oficiálně byl otevřen v roce 2000. Při ekologické havárii v roce 1998 došlo ke kontaminaci vody, při níž Čabárna utrpěla fatální škody. Do projektu vstoupilo i Ministerstvo životního prostředí, které vynaložilo prostředky na revitalizaci tohoto zničeného mokřadu. Hlavním smyslem provedené revitalizace byla obnova těžce narušeného území, zvýšení samočisticí schopnosti vodního toku a podpora vzniku nejpestřejšího společenstva původních druhů rostlin a živočichů. V současnosti se stal provozovatelem vodního parku Vladimír Lážnovský ml.

Externí odkazyEditovat