Vnější Mongolsko

Vnější Mongolsko (čínsky 外蒙古 pchin-jin Wài Měnggǔ) je historické označení oblasti Čchingského impéria, obývané především Mongoly. Dnes se někdy nepřesně používá k označení nezávislého státu Mongolsko v protikladu k Vnitřnímu Mongolsku, které je součástí Čínské lidové republiky.

Mapa Vnějšího Mongolska v roce 1932

Původ názvu editovat

Název Vnější Mongolsko (stejně jako název Vnitřní Mongolsko) spadá do první poloviny 17. století, do doby mandžuského dobytí Číny. V průběhu své expanze si Mandžuové podřídili i doposud samostatné jihomongolské kmeny. Pro správu těchto nově nabytých mongolských držav Mandžuové zřídili zvláštní správní úřad (tzv. Mongolský jamen). Současně začali používat pro jim podřízené jihomongolské oblasti označení Vnitřní Mongolsko a pro jim nepodřízené oblasti severního a západního Mongolska označení Vnější Mongolsko.

Roku 1691 na Dolónnurském sjezdu chalchských knížat bylo i Vnější Mongolsko připojeno k Čchingskému impériu. Názvy Vnější Mongolsko i Vnitřní Mongolsko byly zachovány.

Vymezení editovat

Vnější Mongolsko se skládalo z tzv. Chalchy (oblastí obývaných mongolskou etnickou skupinou Chalchů) a dále pohraničních oblastí okolo Chovdu a západně od něj (obývaných především mongolskou etnickou skupinou Ojratů), v Urianchaji (dnešní Tuva, obývaná především turkickými Tuvinci) a v okolí jezera Chövsgöl. Chalcha sama se skládala z následujících čtyř ajmagů (od východu na západ):

  1. Cecenchánský
  2. Tüšetuchánský
  3. Sajn-nojonchánský
  4. Džasaktuchánský

K Vnějšímu Mongolsku je možné počítat i oblast Darigangy, která však administrativně spadala pod Kalgán ve Vnitřním Mongolsku.

Mandžuská správa editovat

Na Cecenchánský a Tüšetuchánský ajmag dohlížel mandžuský guvernér (amban) v Chüré (dnešní Ulánbátar). Amban v Uliastaji dohlížel na Sajn-nojonchánský a Džasaktuchánský ajmag. Na pohraniční oblasti západně od Chovdu a v Urianchaji dohlížel amban v Chovdu. Na hranicích s Ruskem (v dnešním Altanbulagu) sídlil mandžuský pohraniční správce.

Současnost editovat

Dnes je většina území Vnějšího Mongolska součástí státu Mongolsko. Bývalá Urianchajská pohraniční oblast je součástí Ruské federace jako Republika Tuva. Část Chovdské pohraniční oblasti a Džasaktuchánského ajmagu je součástí Čínské lidové republiky.

Literatura editovat

  • Batbayar, Bat-Erdene: History of Mongolia, University of Cambridge (1999), Cambridge
  • Grollová, Ivana, Zikmundová, Veronika: Mongolové - pravnuci Čingischána, Triton (2000), Praha, ISBN 80-7254-079-3