Vimentin je protein, který je často obsažen v tzv. středních filamentech III. typu.[1] Velikost činí asi 55 kDa, ale vytváří dimery a následně dlouhá cytoskeletární vlákna (polymery). Vyskytuje se v těle všudypřítomně, a to hlavně během zárodečného vývoje, u dospělce spíše jako kopolymer s jinými proteiny intermediárních filament hlavně III. a IV. typu. I v dospělosti však dominuje u takových typů buněk, jako jsou fibroblasty, endotelové buňky, adipocyty, makrofágy, lymfocyty a neutrofilní granulocyty.[2]

Vimentin
Struktura intermediárních filament

Patří mezi fosfoproteiny a během buněčného dělení dochází k silnější fosforylaci.[1]

Reference editovat

  1. a b Oxford dictionary of biochemistry and molecular biology; revised edition. Příprava vydání R. Cammack et al. New York: Oxford university ress, 2006. ISBN 0-19-852917-1. 
  2. Kelsie M. Bernot, Pierre A. Coulombe. Intermediate Filaments. In: Lennarz,W.J., Lane, M.D. Encyclopedia of Biological Chemistry, Four-Volume Set, 1-4. [s.l.]: [s.n.]