Vikomt

šlechtický titul

Vikomt je šlechtický titul, používaný dodnes ve Velké Británii jako viscount. Titul vikomta stojí mezi baronem a hrabětem a jedná se tak o titul vyšší šlechty se všemi právy k němu náležejícími. Panství vikomta je možné označit jako vikomství.

Slovo vikomt je převzato z francouzského vicomte, ve středověké francouzštině viscomte „místohrabě“, z latinského vicecomitem (4. pád), vice- zástupce + comes pův. „druh“, „společník“.

Užití titulu editovat

Titul se používá zejména v západní Evropě, v českých zemích se neužíval a neuděloval. Původně se titul vikomt (vicomte) používal ve Francii (západofranské říši) pro zástupce vévody či hraběte, který byl správcem města či vedlejší provincie panství, poté i pro majitele vlastního panství zvaného vikomství (vicomté). V Itálii je visconte méně obvyklý titul. V Portugalsku byl titul udělován od vlády Alfonsa V. do r. 1880. V Nizozemí a Belgii je obdobný titul mezi hrabětem a baronem nazýván Burggraaf (purkrabí). V Británii byl tento titul poprvé udělen r. 1440 Johnu Beaumontovi a je používán dodnes.

Galerie editovat

Odkazy editovat

Související články editovat

Externí odkazy editovat