Velechrám

čestný titul udělený významným kostelům

Velechrám (též minstr, minster, münster; někdy nazývaný dóm) je čestný titul, který drží některé kostely v protestantských zemích, jedná se o kostely významností souměřitelné s katedrálou. Původně se jednalo o kostel, který nebyl farním, ale tvořil součást kláštera nebo se jednalo o kostel kapitulní či kolegiátní.

Velechrám v Ulmu
Southwellský minstr
Grossmünster v Curychu

Pojem minstr se poprvé objevil v zřizovacích listinách v 7. stoletíAnglii. Původ slova lze hledat v latinském výrazu monasterium (z řeckého „μοναστήριον“monastérion) označující klášter,[1] i když, jak bylo zmíněno, nemuselo se jednat pouze o klášterní kostel. Rozmachu dosáhly minstery v anglosaské Anglii v 10. století. Jejich význam poklesl spolu se systematickým zaváděním systému farností a farních kostelů od 11. století. Titul se nadále užíval v pozdně středověké Anglii k propůjčení důstojnosti v těch případech, kdy katedrála, klášter, kolegiátní nebo farní kostel vznikl na základě anglosaské zakládací listiny.[1] Později ztratil titul na významu a začal se používat pro jakýkoliv větší či významnější kostel, zvláště pro kolegiátní či katedrální kostel. V 21. století začala anglikánská církev udělovat titul minstru i farním kostelům.

Německu bývají jako minstr označovány velké protestantské kostely, které svým významem odpovídají katedrálám, ale nikdy sídlem biskupa nebyly – např. velechrám v Ulmu.

Mezi další příklady velechrámů patří Yorská katedrála, Westminsterské opatství, Lincolnská katedrála a Southwellský minstr v Anglii; velechrám v Ulmu, Katedrála P. Marie v Cáchách, kostel sv. Martina v Landshutu, Kostnický velechrám a Bonnský velechrámNěmecku; Basilejský minstr, Bernský minstr a GrossmünsterCurychu ve Švýcarsku.

Reference

editovat

V tomto článku byly použity překlady textů z článků Minster (church) na anglické Wikipedii a Münster (Kirche) na německé Wikipedii.

  1. a b Minster [online]. Oxford English Dictionary Online [cit. 2009-02-16]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2006-06-25. 

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat