Védaná

Pojem v buddhistické psychologii
(přesměrováno z Vedaná)

Védaná (pálí i sanskrt) znamená „cítění“ nebo „pocit“. Je důležitým pojmem v buddhistické psychologii, kde označuje jednu z pěti skupin jevů, ze kterých se skládají bytosti. Lze ji rozdělit do pěti tříd:

  1. sukha - tělesný příjemný pocit
  2. dukkha - tělesný nepříjemný pocit (bolest)
  3. somanassa - mentální příjemný pocit (štěstí)
  4. domanassa - mentální nepříjemný pocit (smutek, strach, různé fobie a neurózy)
  5. upekkhá - neutrální pocit (nezaměňovat se stejným termínem pro vyrovnanou mysl, která patří pod mentální formace)

Zrakové, sluchové, čichové a chuťové vědomí je samo o sobě vždy spojeno s neutrálním pocitem, případné příjemné a nepříjemné pocity vznikají až sekundárně.

Podle théravádové Abhidhammy je smutek (domanassa) vždy sdružen s odporem a antipatií (dosa), a proto je karmicky neprospěšný.

Je také jedním z článků řetězu podmíněného vznikání, podle kterého žádostivost jako příčina utrpení vzniká jako reakce na příjemné a nepříjemné pocity. Proto je vedaná velmi důležitá. Bdělým pozorováním pocitů lze postupně nahlédnout jejich pomíjivost a neuspokojivost a vyvarovat se vzniku žádostivostí a odporu.


(pozn.: pojmy jsou uváděny v pálí, není-li uvedeno jinak)